Chov matek

Chov matek byl založen v roce 2007, je veden jako registrovaný chov s licencí pro chov matek kmene Vigor.

Plemenný materiál

Plemenný materiál je odebírán od matek inseminovaných, které jsou zakoupeny přímo od ing. Květoslava Čermáka, CSc., který je majitelem registrované ochranné známky Vigor. Dcery inseminovaných matek jsou sledovány i na vlastní včelnici, včelstva jsou testována na hygienické chování, je pozorován jejich zdravotní stav i celková vitalita, jsou porovnávámy mezi sebou v rámci rodiny i mezi ostatními rodinami.

 

 

 

Chovná sezóna

Sezóna chovu matek začíná na počátku května založením první série. Je upřednostňován chov při matce po celou sezónu. Pro startování sérií nejsou využívány přeletáky ani osiřelce, správné chovné včelstvo přijme sérii i v chovu při matce po celou sezónu. Zavíčkované matečníky jsou zaškolkovány a přeneseny do termostatu, kde jsou až do vylíhnutí případně do doby těsně před líhnutím, poté jsou matky nebo zralé matečníky přemístěny do oplodňáčků.

Ve dvourámkových oplodňáčcích jsou matky do oplození, po oplození jsou v oplodňáčku ještě do rozkladení, oplozená a rozkladená matka je odeslána včelaři.

 

Distribuce matek

Matky jsou umístěny v zasílací klícce, která může sloužit i jako klícka přidávací. Matka je označena příslušnou barvou (dle roku), v klícce se nachází i včelí doprovod (cca 8 včel), které je vhodné před přidáním odstranit, jejich přítomnost by mohla snížit úspěšnost přidání nové matky do včelstva. Ke každé je matce je přiložen evidenční lístek, který je vhodné uschovat.

 

 

 

 

Odběr odeslání matek

viz. Prodej matek

 

 

Anketa

Při koupi matky se řídím:

Celkový počet hlasů: 757