Přednášková činnost

Od ledna 2011 jsem veden jako přednášející odborník PSNV-CZ, témata přednáškové činnosti jsou uvedeny níže.

Přednáška je standardně připravena ve formě prezentace v Power Pointu, díky tomu je možné názorně členit text a osnovu přednášky. Další výhodou je možnost zobrazení fotografií nebo grafů přímo všem posluchačům v sále.

Jestliže máte zájem o přednášku na jedno z přednášených témat, ozvěte se e-mailem. Osnovu jednotlivých témat je možné dle požadavků upravovat.

Přednášky jsou vedeny pod hlavičkou PSNV-CZ.

Okruhy přednášek pro včelaře a jejich obsah

Tématický okruh č. 1 - Zvládání moru včelího plodu

 • mor včelího plodu - původce, výskyt, klické příznaky
 • biologie choroby
 • zootechnické zvládnutí choroby

Tématická okruh č. 2 - Zvládání varroózy

 • varroóza včel
 • biologie roztoče Varroa destructor
 • průběh varroózy
 • zvládání varroózy během roku
 • systém léčení a monitoringu varroózy

Tématický okruh č. 3 - Imunita včel

(z důvodu odborné náročnosti určeno především posluchačům včelařských vzdělávacích cyklů)

 • principy imunity včel
 • vliv výživy na zdraví včel
 • vliv patogenů a rizikové faktory pro zdraví včel
 • vliv pesticidů

Kurzy

Kurzy pro začínající včelaře nebo kurzy zvládání včelích chorob organizuje Pracovní společnost nástavkových včelařů, viz. zde. Pro zájemce doporučuji Letní školy nástavkového včelaření.