Projekt COLOSS - Monitoring úspěšnosti zimování včelstev 2015/16

22. března 2016 - 31. května 2016

Sběr dat byl ukončen 1. června 2016, aktuálně vyhodnocujeme získané odpovědi, předběžné výsledky budou zveřejněny po 20. červnu 2016.