Informace o včelařské stanici

Založení včelnice

Včelnice byla zřízena roku 2001 pořízením 3 oddělků. V dalších letech byly počty včelstev rozšiřovány až na 30 produkčních včelstev (2009). V roce 2010 byl stav rozšířen na 40 včelstev.

Úlová sestava

V začátcích byl používán uteplený nástavkový úl r.m. 39 x 24 cm, s narůstajícím počtem včelstev však tento typ úlu přestával vyhovovat. Nevyhovující byl hlavně kvůli pracnosti výroby nástavku, čímž se zvýšila i jeho cena, další velkou nevýhodou byla značná hmotnost plných medníků a špatná manipulace se včelstvem samotným. Postupně je zaváděna úlová sestava Optimal, která vyhovuje více požadavkům jak včelstva samotného, tak i včelaře. Nezanedbatelná je i jednoduchost výroby a tudíž i konečná cena nástavku. V nástavcích jsou používány Hoffmanovy rámky o rozměru 42 x 17 cm. Jsou také používány tzv. otužovací nástavky, stěna nástavku je tvořena pouze sololitem.

Podmínky stanoviště

Krhová

V současné době je farma rozdělena na dvě stanoviště. Jedno z nich se nachzí v lese nad obcí Krhová. Toto stanoviště je orientováno na jih, avšak je schováno v údolí, takže zde není větrno a významný je i blízký potůček, který je zdrojem vody během celé sezóny.

Na tomto stanovišti probíhají kurzy pro včelaře.

Obr. č. 1: Pohled do údolí pod včelnicí.

Obr. č. 2: Pohled na stanoviště směřem na severní stranu.

Poličná

Stanoviště v Poličné je také orientováno na jižní stranu, avšak slunce v brzkých odpoledních hodinách přestává svítit přímo na úly. Včelstva jsou skryta za keři a stromy na okraji lesa. V blízkosti je i zdroj vody, který je tvořen močály v lese a studánkou. V okolí se nacházejí porosty listnatých i jehličnatých lesů různého stáří. V doletu jsou také rozsáhlé ovocné sady či pole se zemědělskými plodinami, na nichž se nejčastěji střídá řepka a obilí.

Obr. č. 3: Pohled na stojan se včelstvy v odpoledních hodinách.

Obr. č. 4: Stanoviště v Poličné, pohled směrem k východu.

Diagnostika nemocí

Každý úl je od roku 2009 vybaven diagnostickým dnem pro pravidelné sledování spadu roztoče Varroa destructor. Spad je sledován kvůli správné a včasné aplikaci léčiv, léčena jsou totiž jen včelstva, která jsou roztočem opravdu nakažena, nikoli včelstva bez roztočů. Tím se zabraňuje zbytečnému plýtvání léčivy i vzniku rezistence roztoče  proti účinným látkám v léčivech. Správná aplikace léčiv vede i k lepší kvalitě včelích produktů - medu, vosku, pylu i propolisu. Na jaře 2010 byl varroamonitoring ještě zdokonalen zavedením zábran na mravence, zabrání se tak vynášení roztočů mravenci.

V sezóně jsou také prováděny hygienické testy u vybraných včelstev. Sledování hygienického chování včelstev vede k jejich větší vitalitě, nevyhovující včelstva jsou zrušena, aby nedošlo k šíření špatných genů těchto včelstev do okolí. Hygienickými testy jsou také sledována plemenná včelstva, z nichž je odebírán plemenný materiál pro prodej matek.

Prodej matek

Komerční chov matek byl ukončen.

Prodej medu

Med je prodáván tzv. ze dvora, není distribuován do obchodů ani stánků na tržnicích. Je snahou zachovat jeho maximální kvalitu tak, jak jej vytvořily včely. Při zpracování přichází do styku pouze s novým plastovým či nerezovým nářadím vyhovujícím normám pro styk s potravinami, pro uvedení do tekutého stavu je rozehříván pouze při teplotě do 45°C, distrubuován je ve 0,7 L sklenicích - balení po 1 kg.