O mně

Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D. (*1986)

 • v roce 2006 jsem absolvoval Gymnázium Fr. Palackého ve Valaškém Meziříčí
 • v letech 2005, 2006 jsem se věnoval Středoškolské odborné činnosti (tzv. SOČ) - téma Testování varroatolerance včel, vypracování pod vedením ing. Květoslava Čermáka z VÚVč a dr. Martina Jáče z Gymnázia Fr. Palackého ve V.M., práce se umístila na 2. místě v celostátním kole SOČ
 • poté jsem pracoval 2 sezóny (2006, 2007) u ing. Čermáka v PV v Zubří jako pomocný pracovník, zde jsem získal mnoho užitečných včelařských zkušeností
 • v roce 2007 jsem začal s chovem včelích matek
 • v roce 2006 jsem nastoupil na Přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci, studovaný obor: Biochemie, v roce 2009 jsem ukončil první etapu studia, získal titul Bc. (bakalář), bakalářská práce na téma Antimikrobiální peptidy v imunitním systému včel
 • v roce 2011 ukončené studium Biochemie na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci, diplomová práce: Analýza parametrů humorální imunity včel
 • v roce 2015 ukončené doktorské studium Biochemie na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci, disertační práce: Vývoj metody pro purifikaci a kvantifikaci silně bazického peptidu apidaecinu; Analýza hladiny včelích antimikrobiálních peptidů a jejich biologických souvislostí
 • stav včelstev je od roku 2014 kolem 60 produkčních včelstev umístěných v okolí Valašské Meziříčí
 • věnuji se výzkumu včelích nemocí, imunity včel, varroatolerance
 • od září 2011 působím na Katedře biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
 • od ledna 2012 do prosince 2015 jsem pracoval v Centru regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Oddělení biochemie proteinů a proteomiky
 • od ledna 2016 jsem odborným asistentem Katedy biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Osvědčení:

 • prohlížitel včelstev
 • přednášející odborník PSNV-CZ
 • přednášející odborník MSVV

Členství v organizacích

Pracovní společnost nástavkových včelařů - člen

Mendelova společnost pro včelařský výzkum - člen

COLOSS honey bee research association - národní koordinátor monitoringu ztrát včelstev v ČR

IBRA (International Honey Bee Research Association) - člen

Zahraniční stáže:

 • 2012 Sveriges lantbruksuniversitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology: Výzkum včelích chorob a jejich detekce pomocí PCR techniky (veducí Dr. Joachim de Miranda)
 • 2013 Medical Microbiology, Faculty of Medicine, Lund University, Švédsko: Výzkum látek produkovaných symbiotickými laktobacily včel (vedoucí Dr. Alejandra Vásquez)
 • 2014 Department of Zoology, Karl Franzens University Graz, Rakousko; Robert Brodschneider: Vyhodnocení monitoringu ztrát včelstev v ČR v zimě 2013-14
 • 2015 Department of Zoology, Karl Franzens University Graz, Rakousko; Robert Brodschneider: Vyhodnocení monitoringu ztrát včelstev 2014-15, výživa a imunita včel
 • 2016 Department of Zoology, Karl Franzens University Graz, Rakousko; Robert Brodschneider: Vyhodnocení monitoringu ztrát včelstev 2014-15, výživa a imunita včel
 • 2017 Medical Microbiology, Faculty of Medicine, Lund University, Švédsko: Výzkum látek produkovaných symbiotickými laktobacily včel (vedoucí Dr. Alejandra Vásquez)

Články vědecké

 
 

Brodschneider R, Gray A, van der Zee R, Adjlane N, Brusbardis V, Charrière J-D, Chlebo R, Coffey MF, Crailsheim K, Dahle B, Danihlík J and others. 2016. Preliminary analysis of loss rates of honey bee colonies during winter 2015/16 from the COLOSS survey. Journal of Apicultural Research 55(5):375-378.

Danihlík J, Aronstein K, Petřivalský M (2016) Antimicrobial peptides: a key component of honey bee innate immunity. Journal of Apicultural Research

 Danihlík J, Petřivalský M (2015) Aktuální vědecké poznatky o imunitě a zdraví včel, Veterinářství (65) (recenzovaný časopis). 

Danihlík J, Šebela M, Petřivalský M, Lenobel R (2014) A sensitive quantification of the peptide apidaecin 1A in single bee tissues using a weak cation exchange pre-separation and nanocapillary liquid chromatography coupled with mass spectrometry. Journal of Chromatography A

Články populárně naučné a odborné:

Danihlík J. (2008) Imunita včel, Moderní včelař 3, 17-19

Danihlík J. (2008) Kyselina mravenčí a šťavelová v chovu včel, Moderní včelař 6, 27-28

Vondráčková H., Danihlík J. (2010) První krok k očkování včel pro roztoči Varroadestructor, Moderní včelař 2, 41-42

Danihlík J., Pavelová J. (2010) Včela a kleštík, Moderní včelař 3, 105 – 107 původní článek: Dettli M. (2009) BienenundMilben – eine höchst komplexe Beziehung, SchweizerischeBienen-Zeitung 12, 26-30

Danihlík J., Čermák K. (2010) Objevena příčina CCD? Moderní včelař 6, 190

Danihlík J. (2011) Antimikrobiální peptidy, Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii,Bulletin 2

Danihlík J. (2011) Imunita včel, Moderní včelač 5, příloha - sborník z I. konference Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum

Danihlík J. (2012) Jak se včely a včelstvo brání onemocnění morem včelího plodu? Moderní včelař 2

Danihlík J. (2012) S prof. Ingemarem Friesem o moru včelího plodu, Moderní včelař 4

Danihlík J. (2012) Konference EurBee, Moderní včelař 5

Danihlík J. (2012) RNAi – Nová strategie léčby včelích viróz, Moderní včelař 6

Danihlík J. (2013) Rozhovor a Alejandrou Vásquez o objevu a významu symbiotických mikroorganismů včel, Moderní včelař 2

Danihlík J. (2013) Varroóza, varroatolerance a šlechtění včelstev, Moderní včelař 3

Danihlík J., Kobza R., Klíma Z. (2014) COLOSS: Vyhodnocení prvního českého monitoringu zimních ztrát včelstev, Moderní včelař 6

Danihlík J (2015) Cesta na sever aneb vědecká konference včelařů ze Skandinávie a Pobaltí, Moderní včelař 2

Danihlík J (2015) COLOSS: Ze zákulisí přípravy dotazníku, Moderní včelař 2

Danihlík J (2015) COLOSS: předběžné výsledky ztrát včelstev, Moderní včelař 4

Dostálková S, Danihlík J (2016) Lesknáček úlový a sršeň asijská, Moderní včelař 1

Danihlík J, Bzdil J, Pijáček M (2016) Hniloba plodu se z měli nevyšetřuje, Moderní včelař 1

Danihlík J (2016) Třetí ročník studie: Všímejte si loupežení mezi včelstvy a věnujte pozornost diagnostice varroózy, Moderní včelař 4

Publikace:

Danihlík J. (editor, 2012) Věda a výzkum včelařské praxi, Olomouc, ISBN 978-80-244-3099-7 (brož.)

Konference:

Danihlík J., Šebela M., Lenobel L., Petřivalský M. (2010) Antimikrobiální peptidy v imunitním systému včel, XIV. Setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno 20. - 21. 4. 2010

Danihlík J., Šebela M., Lenobel L., Petřivalský M. (2011) Analýza parametrů humorální imunity včel, XV. Setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno 1. – 2. 11. 2011

Danihlík J, Lenobel R, Šebela M, Petřivalský M. (2012) Analysis of bee antimicrobial peptides by mass spectrometry methods. 23rd Joint Congress of the Czech and Slovak Societies for Biochemistry and Molecular Biology (23. biochemický sjezd), August 26-29, 2012, Masaryk University, Brno, Czech Republic; poster P017 by J. Danihlík. Abstract in: Sborník přednášek a posterů, program (Book of Abstracts), JPM Tisk, Prague, p. 118, ISBN 978-80-86313-34-4; 2

Danihlík J, Lenobel R, Šebela M, Petřivalský M (2012) Analysis of bee antimicrobial peptides by mass spectrometry methods, Eurbee, Halle an der Saale, Německo 3. - 7. 9. 2012

Neformální proteomické setkání (2nd Informal Proteomic Meeting), 30th November – 1st December 2012, Olomouc, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého. Lecture O1 on 30th November; published in the electronic Book Abstracts (Kniha výtahů),p. 2; 2)

Danihlík J, Lenobel R, Šebela M, Petřivalský M (2013) DETECTION OF BEE ANTIMICROBIAL PEPTIDES BY MASS SPECTROMETRY METHOD, Apimodia, Kyjev 1. - 4.10. 2013

Danihlík J, Lenobel R, Šebela M, Petřivalský M (2014) Quantification of Peptide Apidaecin in Honey Bee Bodies or Tissues, Eurbee, Murcia, Španělsko; poster

Brodschneider R, Danihlík J, Klíma Z, Tichý Z, Kobza R, Crailsheim K (2014) Comparison of apiculture and winter losses of honey bee colonies in Austria and Czech Republic, Eurbee, Murcia, Španělsko; poster

Danihlík J, Lenobel R, Šebela M, Petřivalský M (2015) Purification and quantification of basic antimicrobial peptide apidaecin in honey bee bodies or tissues, Plant for Biotech, Olomouc, poster

Brodschneider R, Danihlík J, Kobza R, Crailsheim K (2015) Winter losses of honey bee colonies and renewal of livestock in Austria and the Czech Republic, Ljubjana, Slovenia, COLOSS Conference, poster

Dostálková S, Danihlík J, Bzdil J, Petřivalský M (2015) Jelleines – a group of peptides with antimicrobial functions with potential anti-American foulbrood properties, Ljubjana, Slovenia, COLOSS Conference, poster

Danihlík J (2016) How high density of colonies and directive rules influence beekeeping in the Czech Republic? Beecome2016, Malmö, Švédsko, přednáška

Brodschneider R, Kobza R, Dostálková S, Crailsheim K, Danihlík J (2016) Losses of honey bee colonies in Austria and the Czech Republic during the 2015/16 winter, Cluj, Rumania, COLOSS Conference, poster a přednáška

Dostálková S, Danihlík J, Petřivalský M (2016)  Honey bee antimicrobial peptides jelleine I and jelleine II do not inhibit the growth of Paenibacillus larvae, Eurbee, Cluj, Romania, poster

Řešené projekty

NAZV: Dlouhověkost včel a její úloha v udržitelném chovu, a key person for a participant Palacký University Olomouc, Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství „KUS“, projekt QJ1610248, trvání 2016-2018

AKTION: Economic impact of winter losses of honey bee colonies and research on honey bee immunity ‚AKTION“ Česká republika – Rakousko, projekt 76p4, hlavní koordinátor, trvání 2016

AKTION: Honey bee colony losses in Austria and the Czech Republic and relation to the bee immune system.  „AKTION“ Česká republika – Rakousko, project 71p6, hlavní koordinátor, trvání 2015

IGA: The study of metabolism, modifications and functions of proteins and peptides as important modulators of signalling pathways and regulators of plant development, markers of organs damage and biomolecules with antimicrobial function, „PřF2015_026“  hlavní koordinátor, trvání 2015

Ocenění:

2014: Cena ředitele Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum za vědeckou publikaci

2014: Cena ředitele Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum za získání vědeckého projektu

2015: Cena Josefa Chmelíka za nejlepší českou publikaci v oboru proteomika