Aktuální napadení včelstev varroózou

09.08.2015 20:28

O víkendu 8. - 9. srpna 2015 jsem provedl monitorovací testy ke zjištění napadení včelstev.

Metoda

Z rámku z plodového tělesa byl odebrán vzorek cca 300 - 500 včel, včely byly vyšetřeny metodou SMYV. Z každého svého stanoviště jsem odebral vzorky z produkčních včelstev, která mohou být teoreticky nejvíce napadena.

Výsledky

Výsledky procentuálního napadení dospělých včel uvádí následující tabulka. Je evidentní, že napadení je na včelnicích rozdílné. Nejnižší napadení je na včelnici v Krhové, nejvyšší naopak v Zubří.

Tab: Napadení dospělých včel roztoči v procentech. Uvedena hodnota průměru a nejvyššího a nejnižšího napadení zjištěného na daném stanovišti.

Interpretace výsledku: 1,86% napadení v Poličné znamená, že na 100 včel připadá 1,86 ks roztočů.

 

Poličná

Krhová

Zubří

PRŮMĚR (%) 1,86 0,54 5,25
Min 0,00 0,00 0,41
Max 5,75 2,54 11,58
počet vyšetřených včelstev 8 5 6

Závěry a doporučení

  • Ve srovnání s minulým rokem je napadení včelstev v tomto období asi poloviční.
  • Včelstva nejsou akutně ohrožena, nicméně je na zvážení provést kontrolní ošetření, např. kyselinou mravenčí.
  • Vyšší napadení na včelnici v Zubří může být způsobeno loupežemi v jarmín období, včelstva totiž ještě měla možnost vyloupit některá skomírající včelstva v této lokalitě.
  • Včelařům v Zubří, kteří mají svá včelstva v úhyny postižené části, doporučuji zahájit léčení, protože situace na jejich stanovišti může být velmi podobná.
  • V regionu se tedy napadení včelstev může dost lišit, včelaři by měli ve vlastním zájmu v tomto období provést kontrolní monitoring spadu na podložkách či přesnější smyv, aby zjistili, jaká je situace na jejich včelnicích. Podle výsledku se mohou rozhodnout, zda zahájí léčbu.

Co jsem udělal já?

  • Včelstva v Zubří byla přes víkend preventivně ošetřena (krátkodobá léčba). Další preventivní léčení bude zahájeno ihned po dokrmení (tj. do týdne), kdy aplikuji dlouhodobý odpařovač kyseliny mravenčí.
  • Ostatní stanoviště jsou zatím bez ošetření, protože napadení je nízké.
Zpět