Dopis včelařům z Valaškomeziříčska a Zuberska

04.02.2015 20:38

Adresováno členům a výboru a nečlenům organizací

ZO ČSV Valašské Meziříčí

ZO ČSV Zubří

 

Vážení přátelé,

jistě jste zaznamenali v médiích nebo dokonce i ve svém vlastním chovu, že rok 2014 byl z pohledu nákazové situace pro naše včely velmi nepříznivý. Kvůli teplé zimě 2013-14 a následnému průběhu celé sezóny roku 2014 došlo k přemnožení kleštíka včelího (Varroa destructor), jehož neblahý vliv na zdraví včel se začal projevovat s nastupujícím podletím. Včelstva začala slábnout, včely se z úlů rychle vytrácely, až nakonec zůstal úl prázdný. Ten, kdo začal úroveň varroózy eliminovat už v prázdninových měsících, velmi pomohl k ochraně zimní generace včel, takže šanci na zdárné vyzimování má výrazně vyšší než chovatel, který nákazové situaci nepřikládal v létě žádný význam.

Bohužel se v loňském roce nedaleko od našich včelnic kolem Valašského Meziříčí vyskytl také mor včelího plodu, jehož tlumení je mnohem náročnější než zvládání varroózy, protože vyžaduje mnohem větší znalosti a promyšlené zásahy v chovu včel.

Podletní slídění a loupeže, které jste letos mohli pozorovat výrazně více než v jiných letech, mohly vést nejen k masivnímu šíření roztočů mezi včelnicemi různých chovatelů, ale také mohly přispět k šíření moru plodu. Včelstva s morem mohla být vyloupena, a tak mohlo dojít k přenosu odolných spor na další stanoviště v poměrně velkém okruhu od zdroje nákazy.

Pokud bude mít kdokoliv ze včelařů i jen drobné podezření, že s jeho včelami není něco v pořádku, nebude si vědět rady nebo bude mít dokonce podezření na mor plodu v jeho chovu, může mě kontaktovat a pokusíme se společně problém vyřešit. Nabídka platí pro všechny včelaře i výbor ZO. V případě potřeby zajedu za daným včelařem přímo na včelnici. Samozřejmě tuto pomoc nabízím zdarma. Kontakt na mě najdete na mých internetových stránkách www.mojevcely.eu nebo u jednatele ZO. Problém moru plodu je potřeba řešit aktivně a okamžitě, jinak hrozí, že se mor výrazněji rozšíří a jeho eliminace bude mnohem problematičtější.

V letošním roce proběhne druhý ročník mezinárodní vědecké studie, jíž jsem hlavním garantem. Jde o projekt monitorující ztráty včelstev v Evropě. Ovšem ve studii se ptáme i na další podrobnosti jako je způsob léčení a monitoringu varroózy včelstev. Studie bude spuštěna v druhé polovině března a nemá nic společného se sčítáním škod, které provádí pražské vedení ČSV. Tuto studii zaštiťuje Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci společně s Pracovní společností nástavkových včelařů. Vyplněním dotazníku, který bude umístěn i u mě na webu, se zapojíte do mezinárodního projektu a navíc nám pomůžete zmapovat i české včelařství. Výsledky z loňského ročníku jsou dostupné na www.modernivcelar.eu. Těm, kdo nemají internet, bude k dispozici tištěná verze dotazníku. Studie je čistě dobrovolná! Pokud jsou v ZO dobrovolníci ochotní pomoci se šířením dotazníku mezi ostatní včelaře, ať mě prosím kontaktují.

V letních měsících zvažuji uspořádání jednodenního semináře ohledně nemocí včel, o jehož konání se dozvíte taky na mých webových stránkách.

Přeji Vám, abyste měli jen minimální ztráty včelstev a aby příští sezóna pro Vás byla úspěšná a včely Vám dělaly jen radost.

S pozdravem

Mgr. Jiří Danihlík

Zpět