Hygienický test včelstev a vitalita plodu

30.10.2011 14:00

Hygienický test je v podstatě nejjednodušším testem kvality včelstev. Zvládne ho každý pokročilejší chovatel včel, pro chovatele matek by měl být nutností. O jeho provedení bylo už napsáno vcelku dost, pro jistotu ale zopakuji postup.

Provedení HG testu

Na včelím plástu se jehlou usmrtí na 100 buněk (nejlépe na ploše 10 x 10 buněk). V čase se pak sleduje, jak včely odstraňují usmrcený plod. Kontroly se provádějí většinou po 12 hodinách. Po usmrcení kukel je nutné si zapsat počet volných buněk v testované ploše a je taktéž vhodné zapsat si pozici rámku a stranu, na které byl test proveden. Formulář je ke stažení zde. U velmi čistotných včelstev postačí 1 - 2 kontroly. Zde je možné si stáhnou soubor v Excelu pro výpočet hodnoty HG testu (soubor pro výpočet připraven Ing. Čermákem). Podrobný návod k provedení HG testu byl otištěn v Moderním včelaři (rok 2011, č. 3 - LÉTO), kde byla také vložena šablona o rozměru 10 x 10 buněk. Hodnota HG testu vyjadřuje, za kolik hodin včely odstraní mrtvou kuklu, takže čím nižší hodnota, tím lépe.

Při provádění je nutné pečlivě propichovat víčka buněk, aby kukla byla skutečně usmrcena. Pro testování se hodí obyčejná jehla, kterou používají švadleny. Není vhodná příliš tlustá - trhá vosková víčka plodových buněk.

Vyhodnocení letošních testů

HG testy byly provedeny zhruba v polovině července ještě před koncem poslední snůšky. Byly testovány i oddělky vytvořené na začátku května.

Hodnota HG testu inseminovaných matek byla do 15 hod, hodnota HG testu dcer se pohybovala mezi 10 - 50 hodinami. Z výsledků je možné pozorovat velký vliv trubců z okolí, kteří pravděpodobně nepocházejí z příliš hygienických včelstev. Výsledky jsem tedy rozdělil do těchto skupin:

Slovní hodnocení Hodnota HG testu (hod)
výborně do 15
chvalitebně 16 - 30
dostatečně 31 - 40
nedostatečně nad 41

 

Včelstvům ve skupině "nedostatečně" budou vyměněny matky na začátku příští sezóny, nemá smysl si takový materiál ponechávat. Zajímavé jsou rozdíly ve výsledku HG testu mezi sestrami. Bohužel při volném páření není možné zabezpečit oplození vlastními kvalitními trubci. Matka letí na trubčí shromaždiště i několik kilometrů a trubci mají dolet až 16 km!

Vitalita plodu

Testování HG testů navíc odhalilo další důležitý parametr pro sledování kvality včelstev. Tímto parametrem je vitalita plodu. Některá včelstva s velmi dobrým výsledem HG testu vykazovala mezerovitost plodu. Tato mezerovitost byla pravděpodobně způsobena virózami nebo jinými chorobami plodu. Včely aktivně čistily infekční buňky, a proto i kukly usmrcené při HG testu byly odstraněny velmi rychle. Zatím si to vysvětluji tak, že včely jsou delší dobu stimulovány k uklízení buněk, a tak se jejich čistící aktivita dlouhodobě zvyšuje. Výsledky HG testů je tedy nutné posuzovat komplexně, nikoli jen vyhodnotit číselný výsledek HG testu.

Včelstva se špatným výsledkem

Společným znakem pro včelstva se špatným výsledkem HG testu byla velmi celistvá a souvislá plocha plodu nevykazující žádné známky mezerovitosti. Tato včelstva jsou také varroasenzitivní, což bylo vypozorováno z celoročních spadů roztočů, bez pravidelného letního přeléčení kyselinou mravenčí by se zimy ani nedočkala. Včelstva se špatným HG pudem nemá smysl v chovu držet. Přestože se může chovateli jevit plod jako zdravý a bez mezerovitosti, tak pod víčky se mohou nacházet dávno uhynulé kukly. Chov pak může komplikovat přítomnost zvápenatění, viróz plodu, ale především při nákaze morem včelího plodu nebudou včely vyklízet uhynulý plod, čímž poroste infekční tlak nejen na včelstvo, ale i na celou včelnici!

Obr. č. 1: Provádění HG testu propichováním plodu. HG testy se lépe provádějí ve dvou, zde test provádí má pomocnice Janča :-) Byla využita šablona, kterou vydala PSNV-CZ.

Obr. č. 2: Pohled na plást při první kontrole vyklízení buněk. Vlevo lze snadno pozorovat vyklizené buňky.

Obr. č. 3: Včelstvo se špatným HG pudem - buňky jsou téměř netknuté.

Obr. č.4: Včely postupně vyklízejí buňky.

Obr. č. 5: Při druhé kontrole (za 24 hodin) vyklízení buněk bylo možné pozorovat jejich znovuzakladení.

Obr. č. 6: Včely při úklidu.

 

 

Zpět