III. Setkání uživatelů VMS

13.01.2011 19:50

 

III. setkání uživatelů VMS je za námi. Opět přednáškový den utekl jako voda, nyní můžeme zhodnotit, co nám přinesl.

Při srovnání s I. a II. setkáním bylo jednoznačně vidět, že počet účastníků roste, I. setkání se konalo jen v malé učebně pro cca 40 lidí, druhé a třetí se již konalo ve velké učebně MZLU v Brně. Vloni bylo na setkání kolem 100 účastníků, letos kolem 140.

Jako vždy byl přednáškový den velmi vyčerpávající, jak to na konferencích bývá, nebylo mnoho prostoru na diskusi s přednášejícím po jeho prezentaci, ale i přesto si myslím, že se účastníci mohli dozvědět spoustu nového. Prvním přednášejícím byl dr. A. Přidal, přednesl své poznatky o léčbě kyselinou mravenčí, hlavně s aplikátorem MiteGoneTM, který po několik let testoval. Kdo se zajímá o tuto alternativu léčby kleštíkovitosti, byl jistě s přednáškou velmi spokojen. Následující přednáška ing. K.  Čermáka o varroatoleranci přinesla komplexní pohled na varroatoleranci (VT), v přednášce byly shrnuty poznatky o VT, mechanismech VT a dalších vlivech. Nezajímavá přednáška pro ty, kteří si stále myslí, že VT je nesmysl :-).

Přednáška p. Sedláčka z Bučovic přinesla trochu odlišný pohled na monitoring kleštíka včelího a p. Sedláček také uvedl svůj způsob včelaření, resp. velkovčelaření. Ing. D. Titěra z VÚVč, s. r. o. se zabýval otázkou, jak nezabíjet včely a přitom počítat foretické kleštíky, vymyslel tedy jakousi modifikaci smyvu, ale bez zabití včel detergentem - včely uspí a kleštíky z nich setřepe.

Bohužel obědová pauza nestačila, někteří účastnící se nestihli najíst ještě před začátkem odpoledních přednášek, pro příště bych účastníkům doporučil vzít si svačiny :-)

Odpoledne představil ing. P. Texl vizi monitorovacích stanic – včelnic s meterologickou stanicí a následném sdílení naměřených údajů na internetu. Poté pokračoval M. Čáp, tvůrce VMS, ukázal publiku funkce VMS a možnosti získávání dat ze systému.

Přednáška ing. P. Holuba byla obdobná přednášce ing. K. Čermáka, ovšem problematika byla přednesena z jiných úst, což samozřejmě může mnohým posluchačům pomoci v pochopení celé problematiky VT.

Poznatky přednesené mgr. B. Grunou by mohl závidět leckterý výzkumný včelařský ústav, mgr. B. Gruna jako velkovčelař již delší dobu sbírá poznatky o kleštíkovitosti včel a virózách, jeho přednáška mohla dát mnohým posluchačům návod, jak vyhodnocovat zdravotní stav svých včelstev. Zajímavá byla i přednáška M. Počucha, který hodnotil všímavost českých včelařů ke svým včelstvům.

Den zakončila přednáška MVDr. Z. Klímy, jednoho z organizátorů celého setkání. Po jeho přednášce se ještě asi hodinu diskutovalo a pak akce oficiálně skončila.

Věřím, že všichni odešli spokojeni, nálada v přednáškovém sále byla příjemná, ono takové setkání není jen o přednáškách a získávání nových vědomostí, ale i o setkáních mezi včelaři, poznávání nových kolegů a výměně zkušeností;  jen škoda, že den je tak krátký...

Těším se na IV. setkání, snad se vydaří minimálně tak dobře, jako to III.

Obr. č. 1: Registrace účastníků. foto Karel Jiruš

Obr. č. 2: Pohled do sálu při přednášce. foto Karel Jiruš

Obr. č. 3: Naplněná přednášková hala. foto Karel Jiruš

 

Zpět