Live and let die!!

18.11.2010 09:42

Mezinárodní konference v Praze k 10letému výročí PSNV

Dne 13.11.2010 se v Praze konala mezinárodní konference k 10letému výročí založení PSNV. Program a pozvánka na akci byla zveřejněna v tisku i na internetu, takže se účastníci mohli hlásit dlouho dopředu a měli i dost času na to, se o akci dozvědět. Myslím, že bylo na co se těšit! Konference se zúčastnil dr. John Kefuss z Francie (ale původem je Američan), dále přijeli pánové z Holandska Henk Kok a jeho kolega Gert-Jan Schreuder, z Německa přijel Karl-Reiner Koch, ze Slovenska Róbert Chlebo a z českých zemí přednášeli prof. Zdeněk Opatrný z UK Praha, dr. Antonín Přidal z MZLU v Brně a dr. Soňa Dubná z ČZU. Jak to tak bývá, konferenční den byl velice nabitý, sám jsem nevěděl, jestli mám nejdříve debatovat se známými nebo poslouchat přednášky.

Obr. č. 1: Přednáškový sál byl naplněn skoro do posledního místa, konference se zúčastnilo kolem 200 lidí.

Přednáškový den zahájil Petr Texl se Zdeňkem Klímou, kteří se ujali úvodní přednášky, po nich přednášel Karl-Reiner Koch, jeho přednáška se zabývala hlavně ergonomií ve včelařství. Co je to ergonomie? Je to věda zabývající se optimalizací výkonnostních možností člověka a pracovních podmínek, nástrojů. Přednáška byla zaměřena hlavně na problematiku stěhování úlů při kočování a jiné manipulaci, při které se včelař velmi nadře, pokud nepoužívá nějakých speciálních zařízení - zvedáků atp. Pan Koch nám představil svůj Apilift, což je zařízení ke zvedání a manipulaci s celými úly. Jeho obsluha je velmi jednoduchá a fyzicky nenáročná, informace o Apiliftu jsou zde.

GMO

Obr. č. 2: Prof. Opatrný přednáší o GM organismech.

Následovala přednáška prof. Zdeňka Opatrného, který přednášel o GMO plodinách a jejich vlivu na životní prostředí a možných důsledcích do budoucnosti. Nepřirozené genetické modifikace jsou v poslední době dosti diskutované. Přednáška od předního odborníka na tuto problematiku, myslím, mnoha účastníkům konference pomohla zorientovat se a udělat si vlastní názor. K veřejnosti se bohužel dostávají mnohdy jen kusé informace vytržené z kontextu, které předkládají různé bio-organizace, čímž dochází k deformaci myšlení a často špatným závěrům. Prof. Opatrnému se jistě povedlo přinést racionální pohled na problematiku GMO.

Teoretická otázka na čtenáře: "Vědci vyvinuli GM včely schopné odolávat nemocem (hlavně MVP a varroóze), koupíte si je nebo budete raději do včelstev aplikovat léčiva a pálit nakažená včelstva?"

Po dopoledním bloku přednášek následoval oběd, při němž byla možnost prodiskutovat s kolegy všemožná témata, trochu se protáhnout; za hodinu začal odpolední přednáškový blok.

Marketing medu je oblast, kterou se včelaři teprve učí ovládat, Róbert Chlebo přinesl tipy ze světa, jak dobře prodat svůj produkt, přednáška určitě inspirovala... stále je co nového vymýšlet. Věděli jste, že je možné, aby včely nosily med přímo do sklenic? Kdo na konferenci byl, už ví, jak na to, kdo nebyl, nechť si láme hlavu sám :-)

Jak pracují Holanďané

Obr. č. 3: Ivan Čermý (vlevo) tlumočí přednášku Henka Koka, který se mimochodem učí česky, takže prvních několik vět pronesl v češtině, čímž si získal publikum.

V odpoledním bloku nám hosté z Holandska představili svůj postup práce při šlechtění včelstev. Předem je nutno říci, že holandští včelaři nemají mnoho včelstev, většinou kolem 10, včelař s 20včelstvy je už velkovčelař. Díky tomu se včelaři spojili a pustili se do šlechtění VT včel. Jejich postup je založen na dlouhodobém testování včelstev na HG pud, stanovují poměr mezi napadeným plodem a foretickými kleštíky. Pro šlechtění využívají několik linií včel, využívají také své zeměpisné podmínky - na ostrovech mají oplozovací stanoviště. Co bychom si hlavně z přednášky měli vzít? Jednak pracovitost holandských kolegů ale hlavně jejich model spolupráce. Kolik včelařů v ČR cíleně šlechtí svá včelstva, alespoň na HG pud, a kolik jich spolupracuje s více včelaři? Jen minimální minimum.

Live and let die! Žít a nechat zemřít!

Obr. č. 4: John Kefuss (uprostřed) při své přednášce.

Johna Kefusse si dovolím nazvat revolucionářem, protože se pokusil o puč v oblasti smýšlení nad varroózou v ČR. Možná jste se již někde dozvěděli o jeho tzv. James Bond testech, nebo zkráceně Bond testech. Název tohoto testu mluví za vše. John Kefuss včelstva prostě neléčí, to je jeho jednoduchá a bezpracná metoda selekce včelstev na VT a odolnost proti chorobám. Nabízí se otázka, jestli se mu to vyplatí, dle jeho slov vyplatí. Na počátku sice přišel o 2/3 svých včelstev, zbylou 1/3 rozchovává a stále testuje (pozn. nyní jich má asi 6000). Prostě co přežije, přežije, ostatní nemá cenu chovat. V poslední době, aby ušetřil čas, vyvinul i Bond accelerated test (zrychlený Bond test), včelstvu přidá plod s nakaženým plodem, aby urychlil jeho úhyn, v případě nevarroatolerantního včelstva, a nebo aby dříve zjistil, zda má smysl tento materiál rozchovávat.

Převratné uvažování, že ano? Protože je komerční včelař, převádí včelaření na peníze. I takto vysoké ztráty se mu vyplatí, protože mu odpadají obrovské náklady na léčiva a práci, na druhou stranu vydělá na odolných včelstvech. Jeho testování začalo již dávno, někdy kolem roku 1998, začal dělat své první Bond testy. (Odbočka: V zahraničí jsou ve zdolávání varroózy a vůbec nad přístupem k této chorobě mnohem dál... Jsme tedy skutečně tak dobří? Není to spíš samochvála?) V dnešní době se Kefuss kleštíka téměř zbavil, což mu paradoxně působí problémy, jak může šlechtit na odolnost bez parazita? Ve francouzském "Včelařství" mu již 2 roky vychází inzerát: "Koupím živé roztoče". Vypsal také soutěž, za každého roztoče nalezeného v jeho včelstvu vyplatí 1 cent.

Jeho včelstva nejsou úplně bez kleštíků, ale dokáží s ním žít... že by na té VARROATOLERANCI něco bylo? S tím zablešeným psem to asi nebude tak jednoduché...

Diskuse ohledně léčení včelstev by jistě byla dlouhá, pan Kefuss ale přinesl úplně jiný pohled na celou problematiku varroózy než jsme zde zvyklí. Velmi přínosná přednáška a děkuji za ni!

Imunita včel a vnímavost včel k chorobám

Možná pro někoho podivné, ale i včela má imunitní systém, vždyť bez něj by nemohla existovat! O včelím imunitním systému přednášel s elegancí zkušeného vysokoškolského pedagoga dr. Antonín Přidal. Problematice rozumíte, jen když ji dokážete vysvětlit i svojí babičce (Einstein), u dr. Přidala to platí na 100%, kéž by tak umělo přednášet více lidí! O včelí imunitě se můžete více dozvědět zde. S imunitou včel souvisí i poslední přednáška z celodenního maratonu, tu přednesla dr. Soňa Dubná, věnuje se probiotikům, které by mohly mít význam pro včely jako prevence nemocí. Takový kefír pro včely. Už se těším na další výsledky jejího výzkumu!

 

Exkurze pro zahraniční hosty

V pátek byli zahraniční hosté na exkurzi u Miroslava Zeleného v Novém Městě n. Metují a pak v Petrušově na farmě u ing. Květoslava Čermáka. Zajímalo je, jakým způsobem svá včelstva ing. Čermák vede, jak šlechtí na VT a jeho postup při inseminaci matek. John Kefuss počítá práci na vteřiny, proto se zajímal, kolik vteřin zabere např. otevření jednoho včelstva :-) Co je to obsluhovat 100 včelstev? Pro Kefusse skoro nic, pro kolegy z Holandska téměř nemyslitelné. Bohužel ten den počasí moc nepřálo, ledový vítr a odpolední šero nás zahnalo do tepla, kde si hosté se zájmem prohlédli inseminační přístroj, který rozebrali skoro do posledního šroubku, zajímalo je hlavně know-how celé inseminace. Se zajímavým postřehem z Číny pobavil John Kefuss, odběr spermatu trubců se tam provádí jen jakousi injekční stříkačkou. Poté zbylo ještě trochu času na debatu u malého občerstvení.

Obr. č. 5: Prohlídka otevřeného včelstva, zleva: Henk Kok, Zdeněk Opatrný, Ivan Černý, John Kefuss.

Obr. č. 6: Květoslav Čermák (uprostřed) představuje Henku Kokovi svůj otužovací nástavek.

Obr. č. 7: Obhlídka inseminačního přístroje.

Závěrem

První mezinárodní konference se velice vydařila, kdo nepřišel, tak o je o hodně ochuzen, kdo přišel byl obohacen o nové poznatky. Klobouk dolů před Ivanem Černým, který celé odpoledne tlumočil při přednáškách z angličtiny do češtiny a naopak při diskusi. Takový výkon si jistě zaslouží obrovskou pochvalu, takže, Ivane, děkujeme!!

Doufám, že celá akce účastníkům vložila nové "brouky" do hlavy. Děkuji pořadatelům za perfektní organizaci a těším se na další akci.

Pokud se chcete seznámit s podrobnějším obsahem jednotlivých přednášek, nahlédněte do Moderního včelaře 05/2010, kde je vložen sborník z konference, více fotek naleznete zde.  Jestliže si někdo říkáte, proč jsem se jen nezúčastnil, tak se těšte na 9.1.2011, kdy bude v Brně v budově MZLU sjezd VMS.

Pokud jste v tomto článku hledali konkrétní návod na šlechtění včel, kromě Bond testu, který má metodiku jasnou a bezpracnou, jsou ostatní metodiky stále ve vývoji zahraničních i tuzemských včelařů.

Zpět