IBRA - Mezinárodní včelařská konference

01.02.2011 16:48

Dne 29. ledna 2011 se ve Worcestru konala mezinárodní včelařská konference, kterou pořádala organizace IBRA (International Bee Research Association). Na konferenci jsem byl delegován Pracovní společností nástavkových včelařů, cestoval jsem spolu s Květoslavem Čermákem, Pavlem Holubem a Lukášem Rytinou.

Na cestu do Anglie jsme se vydali už v pátek 28.1., když jsme v dopoledních hodinách odletěli z pražského letiště do Londýna, z něhož jsem pokračovali dále autem do Worcestru vzdáleného od Londýna asi 200 km. V sobotu byla v plánu konference, která byla velmi vyčerpávající, jednak byly přednášky v angličtině, což vyžaduje velké soustředění a taky obsahově byla velice zajímavá. Dokonce se nám podařilo seznámit s několika zahraničními odborníky i včelaři. Škoda, že akce tak rychle uběhla. V neděli jsme se již vraceli zpátky do ČR, v odpoledních hodinách jsme přiletěli do Prahy a pak pokračovali ke svým domovům.

Oficiální reportáž z cesty bude otištěna v Moderním včelaři, krátkou zprávu o poznatcích z cesty a obsahu přednášek si můžete přečíst na webu PSNV.

Za sebe hodnotím cestu jako velice přínosnou, mohu říct, že jsem dostal jiný pohled na stav včelařství v Evropě a úrovně poznání o včelích chorobách, už zbývá to jen aplikovat do praxe.

Dále je několik ilustračních fotek z cesty.

Obr. č. 1: Odlet z Ruzyně.

 

Obr. č. 2: Vypůjčení autna na letišti v Londýně (řízení vlevo).

Obr. č. 3: Příjez do Worcestru.

Obr. č. 4: University of Worcester.

Obr. č. 5: Před začátkem konference se sál začal pomalu plnit, těsně před začátkem přednášek si již nebylo kam sednout.

Obr. č. 6: Paneová dikuse - účastníci mají možnost se zeptat kteréhokoli z přednášejících na dotaz.

Obr. č. 7: Jeden z hojně diskutujících účastníků.

 Bylo ožno si zakoupit odbornou literaturu, pořídil jsem tedy knihu o kleštíkovi. Je v ní mnoho užitečných informací z biologie kleštíka, mikrofotografie, způsoby léčby varroóza a další.

 

Kvůli ochraně osobního vlastnictví není možné zveřejnit snímky prezentací, informace z přednášek se budeme snažit přetlumočit v článku v Moderním včelaři.

 

 

Zpět