Mor včelího plodu

26.12.2011 13:06

Jelikož se blíží období, kdy se budou vyšetřovat vzorky zimní měli, tak pro mnohé včelaře může být zásadní informace, že se v jejich měli nacházejí i spory moru včelího plodu.

Chovatelé matek, prodejci oddělků nebo kočující včelaři, kteří kočují mimo území svého kraje, musejí mít veterinární potvrzení, jehož vydání podmiňuje rozbor měli na přítomnost spor moru včelího plodu.

V nedávné době jsem byl na návštěvě u MVDr. Jaroslava Bzdila na Státním veterinárním ústavu v Olomouci, kde provádějí rozbory měli i medu. Dr. Bzdil mi poskytl několik fotografií plástů s klinickými příznaky moru včelího plodu a také fotografie kultur bakterií vypěstovaných v laboratoři. Dr. Bzdilovi děkuji za posytnutý materiál, níže se můžete podívat, jak vypadají typické příznaky moru a vypěstová bakteriální kultura.

Klinické příznaky moru včelího plodu lze diagnostikovat na plodovém plástu, kde můžeme pozorovat typicky propadnutá víčka. Pod víčky se nachází rozložená kukla, rozložená tkáň se táhne, později vzniká na dně buňky tmavý příškvar. Po propuknutí klinických příznaků je nutné odebrat vzorek a odeslat jej do laboratoře. Klinicky nemocné včelstvo je nutné co nejdříve utratit a zabránit přítupu cizím včelám do opuštěného úlu. Po laboratorním potvrzení bude podle současné vyhlášky celé stanoviště spáleno...

 

Obr. č.1: Propadlá víčka buněk plodu ukazují na propuknutí klinických příznaků moru včelího plodu. Pod víčkem se nachází rozložená kukla.

 

Obr. č.2: Propadlá víčka na plástu

Obr. č. 3: Plást s klinickými příznaky. Buňky se šedivým až černým víčkem signalizují mor, jedná se o silnou nákazu, většinou lze ve včelstvu najít jen několik napadených buněk, které se často velmi obtížně hledají. Při prohlídce je nutné včely z plástu omést.

Obr. č. 4: Bakteriální kultura Paenibacillus larvae - takto to vypadá po kultivaci v laboratoři.

 

Obr. č. 5: Paenibacillus larvae pod mikroskopem, barvení dle Grama. Modré zbarvení ukazuje, že se jedná o grampozitivní bakterii.

 

Zpět