Nosematóza včel

08.02.2010 15:25

Onemocnění dříve označované jako nosematóza způsobuje houba Nosema apis – hmyzomorka včelí. Houba vytváří spory oválného tvaru, pouzdro spor je sklerotizováno. Typické je tzv. pólové vlákno, kterým se spora po nabobtnání uchytí ve stěně žaludku včely. Během dvou týdnů dochází k infekci celého žaludku. Uvolňují se nové spory, které jsou infekční pro další včely. Nakažené včely kálí i po úle, výkaly mají sladkou chuť, která je způsobena špatným trávením cukrů, protože při infekci dochází k poklesu aktivity trávicích enzymů v žaludku včely. Mladé včely se líhnou zdravé. K nakažení dochází alimentární cestou.

K nosemóze jsou nejnáchylnější slabá a stresovaná včelstva. Na území ČR se nedávno dostala i Nosema ceranae, která je mnohem agresivnější než Nosema apis, jejich rozlišení je možné jen pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR)

Obr. č. 1: Mikrofoto Nosema apis, zvětšení 200x. Malé tečky jsou neurčené bakterie ze zažívacího ústrojí včel.

 

Obr. č.2: Nosema apis, větší objekty jsou zbytky pylových zrn. Zvětšení 200x.

 

Obr. č. 3: Nosema apis s pylovým zrnem uprostřed, na pravé straně se nachází shluk Nosemy apis. Zvětšení 200x.

Zpět