Ohniska moru

30.10.2011 20:59

Podle informací Státní veterinární správy (úřední desky jednotlivých krajů) jsem do mapy zanesl vyhlášená ohniska moru včelího plodu. Ohnisko je vyznačeno v mapě s vyznačením data jeho vyhlášení ve tvaru RRMMDD (Rok, Měsíc, Den). V poznámce je uvedeno číslo a rok vydání "mimořádných veterinárních opatření" a kraj, v kterém byla vyhlášena.

MS - Moravskoslezský kraj

ZL - Zlínský kraj

OL - Olomoucký kraj

V mapě není uvedeno případné zrušení ochranného pásma. Pokud je nákaza zdolána, tak se ochranné pásmo zruší do roka. Mapa má sloužit i jako archiv dřívějších ohnisek.

Soubor s mapou je ke stažení zde. Soubor lze spustit v programu Google Earth.

Aktualizace dat proběhla 30.10.2011 z dostupných zdrojů KVS toho dne vyvěšených na úřední desce.

Data jsou bez záruky, je možné, že nejsou zaznačena úplně všechna místa nebo jsou nesprávně lokalizována, tuto skutečnost mi prosím nahlaste.

Zpět