Publikace s mezinárodními výsledky monitoringu

16.12.2016 08:57

Na začátku prosince 2016 byl ve vědeckém časopise Journal of Apicultural Research publikován článek s výsledky monitoringu ve všech zemích účastnících se projektu. Sice se může zdát, že nejde o aktuální informaci, protože již máme další zimní období, ale z vědeckého hlediska jde o důležitý pokrok. Celý text článku prošel vědeckou oponenturou a byl publikován v seriózním vědeckém časopise, takže se k němu v budoucnu mohou odkazovat další odborné či vědecké práce. Anglický text je k přečtení zde. PDF je ke stažení zde.

Volný překlad abstraktu článku:

V tomto krátkém sdělení srovnáváme ztráty včelstev během zimy 2015/16 z 29 zemí, které se studie zúčastnily, data byla získána pomocí jednotného dotazníku asociace COLOSS. Celkově máme odpovědi od 19 952 včelařů. Tito včelaři zazimovali 421 238 včelstev, z nichž mělo 18 587 neřešitelné problémy s matkami a 32 048 včelstev uhynulo. Ztráty včelstev tedy činily 12.0 % (95% konfidenční intervaly 11,8 – 12,2 %) během zimy 2015/16 s výraznými rozdíly mezi zúčastněnými zeměmi. Včelaři uváděli, že 7,6 % včelstev (95% CI 7,4 – 7,8%) včelstev bylo uhynulých a 4,4% včelstev (94% CI 4,3 – 4,5%) s neřešitelnými problémy s matkami (uhynulá, trubcokladá atd; pozn. překl.). Celkové výsledky ukazují, že malovčelaři měli vyšší ztráty než velkovčelaři. Detailní mapa a tabulky jsou v textu článku.

Zpět