Varování před morem včelího plodu

30.04.2015 09:22

Nepříznivá nákazová situace na sklonku loňské sezóny se podepsala na intenzivním šíření varroózy, včelstva mezi sebou intenzivně loupila a pokud chovatelé nezasáhli, tak přišli o mnoho včelstev. Ztráty se v rámci celé České republiky regionálně odlišují. V mnohých oblastech však hrozilo i rozšíření moru včelího plodu kvůli kolapsům klinicky nebo subklinicky nemocných včelstev.

Během jarních prohlídek svých včelstev na stanovištích v Krhové, Poličné a ve Starém Zubří jsem právě na stanovišti ve Starém Zubří detekoval klinické příznaky moru včelího plodu u jednoho ze svých včelstev. V pondělí 20. dubna jsem nález ohlásil na KVS Vsetín a týž den byl odebrán úřední vzorek plástů. 29. dubna byl nález potvrzen laboratorním vyšetřením ve Státním veterinárním ústavu v Olomouci.

Klinicky nemocné včelstvo bylo utraceno a na včelnici byly provedeny razantní kroky k zamezení šíření nákazy na ostatní stanoviště v okolí. Ve svém chovu jsem zavedl rozsáhlá preventivní opatření, aby nedošlo k zavlečení choroby na mé ostatní včelnice.

Další mé včelnice jsou bez nálezu, takže je evidentní, že zdroj nákazy se nachází někde na Zubersku. Kromě toho celé valašskomeziříčsko je plošně vyšetřeno a je také bez nálezu. Je tedy vyloučeno, že by byl mor zavlečen do Starého Zubří kvůli přesunu části mých včelstev vloni.

Pro zrychlení celého procesu dohledávání ložisek moru plodu u přeživších včelstev v Zubří, kde včelaři hlásí přibližně 70% ztráty, jsem ve spolupráci s vedením ZO ČSV Zubří provedl prohlídky vybraných včelstev v Zubří. Klinické příznaky moru plodu jsem dosud u dalších včelstev nenalezl. Jsou prohlédnuta veškerá včelstva ve Starém Zubří a část včelstev v Zubří a taky jedna včelnice v Rožnově p. R. (Horní Paseky). Jiným případným zdrojem nákazy mohou být uhynulá „divoká“ včelstva. V další fázi bude KVS mikrobiologicky vyšetřovat vzorky měli odebrané od včelstev z ochranného pásma.

Zjištění míry rozšíření moru a dohledávání zdroje komplikují rozsáhlé úhyny, které se v Zubří odehrály na podzim. Plásty a úly po těchto včelstvech mohou být infekční – obsahovat spory moru plodu!

KVS Vsetín postupuje dle platné legislativy k likvidaci ohniska a vyhlášení MVO. Spolu se ZO ČSV Zubří se však snažíme urychlit hlavně dohledání ohnisek a zabránit dalšímu šíření nákazy.

Kontrolujte tedy ve zvýšené míře zdravotní stav čerstvě zavíčkovaného plodu při prohlídkách včelstev!

Mor se může opravdu najít i v oblastech, které jsou dlouhodobě považovány za moru prosté, nynější situace je toho příkladem! Ačkoliv ještě nejsou oficiálně vyhlášena MVO, nepřevážejte svá včelstva do nebo z rizikové oblasti. Teprve až po provedení mikrobiologického rozboru vzorků měli bude zřejmé, jak moc je situace vážná. Jak moc se mor podzimními loupežemi rozšířil, na kolik včelstev se mor rozšířil a kde jsou potenciální zdroje nákazy.

 

Při sebemenším podezření, nejistotě nebo potřebě konzultace zdravotního stavu Vašich včelstev mě neváhejte kontaktovat.

Zpět