Vliv kleštíka včelího na šíření DWV

15.02.2010 08:03

Zde je možné stáhnout pdf prezentace ze setkání VMS 2010 v Brně.

 

Virové choroby včel jsou rozšířeny celosvětově, začíná se o nich mluvit hlavně v souvislosti s varroózou, protože jejich klinické příznaky se projevují souběžně s vysokým nakažením včel kleštíkem.

Vir deformovaných křídel (DWV) je rozšířen celosvětově, poprvé byl izolován v Japonsku na počátku osmdesátých let minulého století. Viry patří mezi mikroorganismy, podobně jako bakterie, jejich velikost je velice malá, u DWV se pohybuje kolem 30 nm. Viry nelze pozorovat okem nebo běžným optickým mikroskopem, k jejich zobrazení se používají speciální elektronové mikroskopy, které jsou jen v moderně vybavených laboratořích.

Obr. č. 1: Viriony DWV, upraveno dle Lanzi et al, 2006).

Klinické příznaky onemocnění DWV jsou, jak už plyne z názvu, deformace křídel, včely jsou jinak zbarvené, zešedlé a malátné,dlouho nepřežijí.

Obr. č. 2: Včela s klinickými příznaky DWV (upraveno dle de Miranda et al, 2010).

Mezi další virové choroby včel patří například:

  • virus pytlíčkovitého plodu (SBV)
  • virus černání matečníků (BQCV)
  • virus akutní a chornické paralýzy včel a další

Přenos DWV

Je prokázáno, že přenašečem (vektorem) DWV je především kleštík včelí, který je zodpovědný za přenos i dalších virových chorob. Viriony DWV byly také objeveny v lesknáčku úlovém a roztoči Tropilaelaps clearae. Není zatím zcela přesně zjištěno, zda virus potřebuje pro svůj život roztoče, je to předmětem vědeckého bádání.

DWV se šíří mezi včelami buď horizontálně - potravou, nebo vertikálně, tzn. z rodičů na potomky, v případě včel z vajíčka (spermie) na plod. Je zjištěno, že včela nakažená DWV produkuje infekční mateří kašičku, kterou krmí plod, ten se pak vylíhne nakažený DWV. Pokud vajíčko oplodní spermie pozitivní na DWV, je vzniklá včela nebo matka také pozitivní na DWV.

Detekce virových chorob

Ve včelstvu můžeme porozovat klinické příznaky virových onemocnění, které se ale projeví až při vyšších koncentracích virionů v tělech včel. Vzhledem k velikosti virů, jsou k detekci používané speciální laboratorní metody - především PCR a ELISA. "Doma" můžeme pozorovat jedině klinické příznaky.

Vývoj viru v sezóně

Vývoj viru v sezóně popisuje následující graf:

Graf č. 1: Vývoj populace včel, kleštíka a DWV v sezóně. (Zdroj: www.summ-summ.ch)

Z grafu je patrné, že vývoj kleštíka a DWV je velmi signifikantní, korelace je asi 89 %, což znamená, že populace kleštíka je téměř přímo úměrná množství virů.

Graf č. 2: Graf č. 2 znázorňuje vývoj kleštíka i virů v sezóně, jde ale o jiné včelstvo než v grafu č. 1. (Zdroj: www.summ-summ.ch)

V grafu můžeme pozorovat prodlevu mezi vzrůstem populace kleštíka a množství DWV ve včelstvu. Z prodlevy můžeme usoudit, že na šíření DWV se nepodílí jen roztoči, ale i jiné mechanismy - např. výše zníměné šíření infikovanou MK.

Eliminace šíření virů

Grafy ukazují, že za šíření DWV je zodpovědný především kleštík včelí. Pokud tedy nebude jeho množství ve včelstvu příliš vysoké, nebude ani vysoká koncentrace DWV. Kleštíka můžeme eliminovat chemickou cestou léčení. Nutno však podotknout, že podle nových výzkumů mají syntetická léčiva negativní vliv na včelí imunitu, snižují obranyschopnost včely, ta se pak stane náchylnější na další choroby - virové, bakteriální, houbové... Lépe je používat kyselinu mravenčí, šťavelovou osobně moc nedoporučuji - zkracuje včelám život. Ideální by bylo mít varroatolerantní včelu, která bude sama udržovat kleštíka na určitém "tolerovaném" množství.

Samozřejmě základem jsou zdravá, vitální včelstva s dobrý čistícím pudem, samostatně léčit virová onemocnění nemá velký význam.

Závěry

  • na šíření DWV se velkou mírou podílí kleštík včelí
  • vir šíří i infikované včely
  • syntetická léčiva ovlivňují imunitu včel
  • zdravá vitální včelstva jsou odolná proti nemocem

Literatura

 

Dettli, M.: Viren im Versuch „Überleben ohne Varroabehandlung“ www.summ-summ.ch 

Lanzi, G. et al.: Molecular and Biological Characterization of Deformed Wing Virusof Honeybees (Apis mellifera L.) Journal of Virology, May 2006, p. 4998–5009

de Miranda, J.,R.: Deformed wing virus, Journal of Invertebrate Pathology, Volume 103, Supplement 1, January 2010, Pages S48-S61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět