Výsledky ankety o varroamonitoringu

23.02.2011 08:46

O významu varroamonitoringu se debatuje mezi včelaři již delší dobu, žhavé diskuse lze pozorovat na včelařských fórech i při osobních setkání se včelaři. Někdo monitoruje, někdo ne, každý včelař má k této chorobě jiné stanovisko. Aby se ukázalo, jaká je skutečnost, vznikl na tomto webu  dotazník, který měl za cíl zjistit, jaký mají včelaři na varroózu a monitoring včelstev názor.

Celkem se mi dostalo 124 vyplněných dotazníků, bohužel ne všechny byly vyplněny kompletně, je mi také líto, že do kolonek, určených pro rozepsání vlastního názoru, bylo psáno jen zřídka. Většinou byly alespoň vyplněny kolonky s možností výběru, jejichž výsledky se dozvíte v následujícím textu.

Výsledky:

Obrázky bohužel nelze vložit v plné velikosti, protože by se nevešly na stránku. Pro jejich plné zobrazení klikněte na článek pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Zobrazit obrázek. Na článek se pak vrátíte tlačítkem Zpět - na prohlížeči.

Otázka č. 1: Monitorujete spad kleštíka?

Graf č. 1: Výsledky hlasování na otázku: „Monitorujete spad kleštíka?“

Na otázku č. 1 odpovědělo celkem 85% včelařů, že monitorují, z toho dokonce 42 % pravidelně. Lze tedy říci, že většina včelařů má o svá včelstva zájem a snaží se svá včelstva monitorovat a sledovat napadení kleštíkem. Jak někteří uvedli už v dotazníku, nepravidelně monitorují jen z časových důvodů.

Otázka č. 2: Pokud nemonitorujete, tak proč?

Graf č. 2: Odpovědi na otázku: „Když nemonitorujete, tak proč?“

Dílčím cílem dotazníku bylo zjistit, jaký mají na varroózu názor včelaři, kteří nedělají monitoring. Část znich (25%) odpověděla, že nemá na monitoring čas a skoro 20 % nemá potřebné vybavení. Je ale s podivem, kolik chovatelů se spoléhá pouze na pravidelné léčení nebo jim postačí pouze vyšetření zimní měli, dohromady je to 46 % včelařů. Kupodivu se vyskytly i odpovědi „Nezajímá mě to“ a „ Nevím, jak kleštík vypadá.“ Že to něktré včelaře nezajímá je ještě pochopitelné, ale nevědět, jak leštík vypadá, když u nás řádí už skoro 30 let? 4 % respodentů odpověděly, že mají informace od monitorujících kolegů, věřím, že někteří z nich využívají i VMS.

Otázka č. 3: Proč monitorujete spad u včelstev?

 

Při odpovídání na tuto otázku měli respondenti možnost volně napsat, co si myslí. Drtivá většina z nich napsala, logicky, že monitorují proto, aby znali zdravotní stav včelstev a aby mohli včas a cíleně aplikovat léčiva. Část včelařů si uvědomuje, že jejich čas je drahý, a proto jím neplýtvají při aplikaci léčiv. Z odpovědí je také patrné, že si včelaři uvědomují důležitost letního ošetření včelstev a všímají si rozdílů v růstu populace kleštíků v jednotlivých včelstvech. Bohužel na tato otázka často nebyla zodpovězena.

Otázka č. 4: Zadáváte spady do VMS?

Graf č. 3: Zadáváte spady do VMS?

 

Zda včelaři zadávají spad do VMS lze poznat jednoduše ze spadů uvedených na webu. Snadno se pozná, kolik včelařů zadává spady pravidelně nebo nepravidelně. Snahou bylo ale zjistit, proč někteří spady nezadávají. VMS je samozřejmě dobrovolný, takže zadávání spadu není povinné, ale je jistě prospěšné pro ostatní včelaře. Např. pro ty, co z různých důvodů nemonitorují, ale zjišťují si stav nákazy ve svém okolí. 19 % odpovědělo, že se jim spady nechce přepisovat na internet, 11 % nevidí důvod, proč spady do VMS zadávat, 18 % tyto stránky ani nezná. Bohužel skoro pro 8 % včelařů jsou stránky příliš složité.

Otázka č. 5: Jaké máte vybavení k varroamonitoringu?

 Graf č. 4: Jaké máte vybavení k varroamonitoringu?

 

Monitorování spadu kleštíka vyžaduje jednak čas, ale také vybavení, které monitoring usnadní. 37 % včelařů má varroadna u většiny včelstev a skoro stejný počet včelařů zároveň počítá kleštíky na podložce, což je v podstatě nejjednodušší a nejrychlejší varianta, jak kleštíky počítat. Bohužel už jen 6% uvedlo, že má zábrany na mravence, kteří, jak známo, dokáží spad velmi zkreslit. Někteří uvedli, že kleštíky počítají na podložkách a zároveň dělají flotaci, bohužel nelze rozlišit, zda flotaci dělají jako kontrolu po počítání spadu na podložkách. Část včelařů stále nemá varroadna (5 %) a nejspíše monitorují přes zdvojenou podložku.

Otázka č. 6: Jak si vyhodnocujete spad kleštíků?

 

Graf č. 5: Jak si vyhodnocujete spad kleštíků?

Webovou aplikaci využívá jen 19 % respondentů, tento údaj by však měl odpovídat výsledkům z otázky č. 4, v níž 22 % odpovídajících uvedlo, že zadává pravidelně spady do VMS a 17% nepravidelně. Výsledky spolu nekorelují. Zde většina uvedla, že si výsledky nijak statisticky nevyhodnocuje.

Otázka č. 7: Jak si zjišťujete informace ohledně varroózy , příp. dalších včelích nemocech?

Graf č. 6: Jak si zjišťujete informace o varroóze?

Zde se mimo jiné ukázal hlavní trend dnešní doby - internet (36 %), kde je možné snadno a rychle najít mnoho informací. Mnoho včelařů odpovědělo více možných variant, takže bychom mohli říci, že včelaři čerpají z dostupné české literatury a rad kolegů. Ze zahraničních zdrojů čerpá podstatně méně včelařů, nejspíše kvůli jazykové bariéře. V poslední době si mnoho včelařů zakládá osobní webové stránky, na nich poskytují často cenné informace a pracovní návody pro ostatní včelaře.

Otázka 8: Chybí vám nějaké informace o varroóze?

 

Včelařům ponejvíce chybí informace o rizicích spojených s používáním akaricidů, o rizicích vysokých spadů ve včelstvech a varroatoleranci. Některým včelařů chybí jednoduchý návod na šlechtění VT včel. Několika respondentům informace o varroóze nechybějí, informace ve Včelařství, Moderním včelař nebo OVP považují za dostatečné. Odborně informovat o varroóze není jednoduché, někteří respondenti uvedli, že články v tisku jsou napsány příliš složitě.

Otázka 9: Měl byste zájem o letní kurzy varroamonitoringu?

Graf č. 7: Měl byste zájem o letní kurzy varroamonitoringu?

Většina (58 %) včelařů uvedla, že o letní kurzy zájem mají, snad si v létě najdou čas a nějakého kurzu o varroamonitoringu se ve svém okolí zúčastní a možná se nakonec přidají i ti, kteří zatím zájem nemají.

Otázka 10: S kterými tvrzeními souhlasíte?

 

Tabulka č. 1: S jakými tvrzeními souhlasíte?

23 % včelařů včelaři považuje za nutné naučit se s kleštíkem společně žít, ale 14 % jej vidí jako hlavní problém ve včelařství. O varroamonitoring se zajímá mnoho lidí a 12 % z nich má zájem střetávat se s kolegy, kteří se varroamonitoringem také zabývají, právě pro ně je určena akce konaná vždy na začátku ledna v Brně – Setkání VMS. Bohužel 4 % považují varroatolerantní včely za nesmysl a 5 % se o varroóze už dlouho nic nedozvědělo. Průměrný spad kleštíků považuje za ohrožující 8 %, s tím souvisí i odpovědi v otázce č. 8 – chybí informace o nebezpečnosti různých velikostí spadů pro včelstva. Jak je vidět z výsledků, tak o varroóze se mezi včelaři na schůzích mnoho nediskutuje, asi jen v případě vyšetření zimní měli.

Zpět