Výzkum na Univerzitě v Uppsale (Švédsko)

09.03.2012 11:46

Zhruba v polovině února jsem odcestoval do Uppsaly na známé pracoviště věnující se výzkumu včel a včelích chorob. Čtyři týdny jsem strávil v laboratoři "Bee Group", v které pracují Eva Forsgren, Barbara Locke, Joachim R. de Miranda a prof. Ingemar Fries.

Ingemar Fries je věnuje včelaření od svých asi 20let a jak sám říká, včelaření ho provází po celý profesní život. Jeho hlavním tématem je varroatolerance, právě on vede známý pokus na ostrově Gottland, kde už asi 10 let je populace včel vykazující známky varroatolerance. Včely nebyly po 10 let léčeny proti varroóze! Varroatolerance a její principy jsou i tématem Barbary Locke. Eva Forsgren je mikrobioložka, zajímá se především o mor včelího plodu (MVP), detekci spor MVP ve včelstvech a biologii této bakterie. Do jejího zájmu také další choroby včel - především hniloba plodu a nosematóza. Mým vedoucím během stáže byl známý včelařský virolog Joachim R. de Miranda, do jehož zájmu patří včelí virózy a metody detekce viróz. Samozřejmě nejde o teoretiky, všichni, kromě Evy Forsgren, aktivně včelaří.

Hlavním cílem mého pobytu bylo naučit se metodu PCR a qPCR pro detekci včelích chorob v reálných vzorcích. Na pracovišti se touto problematikou zabývají dlouhodobě. Vyzkoušel jsem si detekci a kvantifikaci virů ve včelích vzorcích. Obrovský přínos pobytu byl i kontakt a seznámení se s odborníky, kteří se profesionálně zabývají výzkumem včel a včelích chorob. Byla možnost probrat mnoho otázek týkající se varroatolerance, problematiky včelích viróz, moru plodu i dalších chorob. Řekl bych, že debata s lidmi, kteří mají o problematice přehled, byla pro mě velice užitečná. Zajímavé bylo také srovnat přístupy v léčení včelstev praktikované u nás a ve Švédsku, kde preferují především použití kyselin (mravenčí a hlavně šťavelové) na úkor syntetických akaricidů. Zajímavé bylo srovnání metodiky zvládání moru včelího plodu a diskuse na toto téma s prof. Friesem. Ve Švédsku se pálí pouze klinicky nemocná včelstva!

Díky Evě Forsgren jsem měl možnost srovnat si pod mikroskopem spory parazitickcýh hub Nosema apis a Nosema ceranae, spory byly předtím spolehlivě určeny pomocí PCR. V mikroskopu lze jen velmi těžko odlišit obě spory, vždy je nutné mít obě spory ve vzorku, a nebo mít nějakou možnost porovnání velikostí a tvarů spor.

Švédsko jsem navštívil v zimním období, takže nebyla možnost si prakticky zavčelařit, ale i tak jsem se podíval na jejich "školní" včelnici, která je určena k pokusům a díky ochotě prof. Friese jsem navštívil včelařskou velkofarmu P.-O. Gustafssona, který obhospodařuje kolem 600 včelstev.

Bohužel 4 týdny utekly velmi rychle, než jsem se zorientoval ve městě nebo i v samotné laboratoři, tak odjíždím zpět.  Sečteno podtrženo- užil jsem si krásné 4 týdny ve Švédsku, získal mnoho nových informací a inspirace pro další včelařsko-výzkumnou praxi.

Obr. č. 1: Část laboratoře Bee Group.

 

Obr. č. 2: Místo pro přípravu vzorků pro PCR.

 

Obr. č. 4: Přístroje pro qPCR. Fyzická velikost přístroje vůbec neodpovídá jeho ceně. Na obrázku lze vidět dva PCR přístroje, které jsou na sobě nezávislé. Nastavení reakcí a celé řízení analýzy je prováděno z notebooku. Cena jednoho qPCR se pohybuje kolem 1 milionu korun (CZK).

Obr. č. 5: Jedna z pokusných včelnic nedaleko pracoviště. Včely zde mají bohužel ještě zimu (6. 3. 2012).

Obr. č. 6: Pohled do zimního chumáče. Včely plemene Buckfast.

Obr. č. 7: Katedrála v centru Uppsaly.

Obr. č. 8: Nejběžnější dopravní prostředek po městě je kolo. Tato fotka byla pořízena u hlavního nádraží v Uppsale, bylo asi - 10 °C.

 

Zpět