Záhadný výskyt většího množství uhynulých včel před úly

29.05.2016 21:19

Obrátil se na mě včelař z Valašskomeziříčska, který si všiml většího množství mrtvolek před jeho úly na včelnici, která se nachází nedaleko pole s řepkou. Včelař mi popsal vzhled uhynulých včel, příznaky připomínaly otravu včel kvůli postřiku řepky. Ta byla totiž krátce před výskytem mrtvolek včel před úly postříkána blíže nespecifikovaným postřikem.

Včelstva se prý chovala nezvykle agresivně, viditelné zeslábnuté včelstev však nebylo patrné. Jelikož však včelař zjistil úhyn včel až po několika dnech po aplikovaném postřiku, bylo by složité prokázat vliv postřiku na zdraví včel. Včely údajně hynuly mimo úl, těžko se plazily a nemohly vzlétnout. Mrtvolky měly vystrčené sosáky i žihadla. Včelaře jsem požádal o dodání vzorků včel.

Včely ze vzorku jsou nafoceny níže, vzorek uhynulých včel silně zapáchal. Vytažené trávicí ústrojí již jevilo známky rozkladu, přesto jsem udělal snadné mikroskopické vyšetření na přítomnost spor Nosema spp.
Včely byly silně nosematické. Na základě mikroskopické analýzy nemohu určit, zda jde o N. apis nebo N. ceranae, každopádně silná nosematóza se zdá být hlavní příčinou úhynu většího množství včel. Vliv postřiku řepky však už nelze zjistit, o jehu vlivu můžeme jen spekulovat.

Celkově je však zarážející, že se vliv nosematózy projevil v takové míře a navíc v době, kdy je v přírodě relativně hojná snůška pylu i nektaru a ve včelstvech už jsou hlavně krátkověké včely, které se vylíhly nedávno. Možná jde skutečně o vliv N. ceranae, ale to je pouze neprokázaná domněnka.

Obr. č. 1: Vzorek mrtvolek včel nalezených před úly.

Obr. č. 2: Vzorek mrtvolek včel nalezených před úly, detail na včelu s vystrčeným žihadlem a sosákem.

Obr. č. 3: Spory Nosema spp., zvětšení 200x; spory jsou ty oválky připomínající kukly mravenců.

Obr. č. 4: Spory Nosema spp., zvětšení 400x; spory jsou ty oválky připomínající kukly mravenců.

Obr. č. 4: Spory Nosema spp., zvětšení 600x, immerzní olej; spory jsou ty oválky připomínající kukly mravenců.

Obr. č. 4: Spory Nosema spp., zvětšení 1000x, immerzní olej; spory jsou ty oválky připomínající kukly mravenců.

Zpět