Kapitola 2 - přihlášky, registrace, hlášení

Dalším častým dotazem začínajících včelařů je, co, kam, kdy a jak je třeba hlásit či přihlásit. Není třeba se obávat náročné byrokracie...

Včelařské spolky

V dnešní době existuje v ČR několik včelařských spolků. Největším z nich je Český svaz včelařů (ČSV), který sdružuje asi 97 % všech včelařů v ČR. Dalším z nich je Pracovní společnost nástavkových včelařů (PSNV), ta nemá tak širokou členskou základnu jako ČSV, vznikla před několika málo lety a teprve se rozrůstá. Další spolky fungují víceméně pod uvedenými organizacemi. Členství v obou organizacích je naprosto dobrovolné a vzájemně se nevylučuje. Je možné být členem obou organizací současně.

Pro začínajícího včelaře má jistě výhodu být členem obou organizací, protože má možnost seznámit se s dalšími včelaři, obě pořádají kurzy pro včelaře, zájezdy do různých včelařských organizací. Pro začátečníka se jistě hodí i časopis Včelařství, ve které najde důležité novinky a včasné připomenutí důležitých termínů. PSNV také vydává svůj časopis Moderní včelař, časopis je k dispozici i nečlenům PSNV, najdete v něm mnoho odborných informací z oboru.

ČSV zajišťuje léčiva proti varroóze, která distribuuje mezi včelaře, důvěrníci by měli být ochotni pomoci s léčením, pokud není jiného bližšího včelaře. Názory na členství se různí, dle mého názoru by se o své včely měl starat každý sám dle svého nejlepšího uvážení, bez ohledu jakého spolku je členem. Členové ČSV mají k dispozici zdarma poradenství právničky (samozřejmně jen věcí týkajících se včelařství), bezplatně může využívat služeb knihovny, která má sídlo v Praze, ale vybrané tituly zasílá i poštou. ČSV také zajišťuje dotace, na které vybírá žádosti a poté vyplácí peníze. Jedná se o tzv. dotaci 1D - doatce na zazimovaná včelstva, na kterou  mají nárok i nečlenové ČSV, žádají o ně přes místní organizaci ČSV. Členové ČSV jsou také pojištěni a škody na včelách jsou hrazeny ze Svépomocného fondu ČSV.

PSNV je, jak již byli zmíněno výše, organizace podstatně mladší než ČSV, její členové mají možnost účastnit se odborných přednášek a seminářů, které tato organizace pořádá. Dle mého pozorování jsou členové této organizace často mladší včelaři. Bohužel mezi obecnou včelařskou veřejností je PSNV často chápána jako konkurenční organizace k ČSV, jde však o mýlku. PSNV jde cestou moderního včelaření, co možná nejefektivnější a nejjednodušší metodou s maximálním ohledem na včely.

Jak se stát členy zmíněných organizací?

U ČSV stačí kontaktovat místní ZO, která se o vyřízení členství postará, písemná přihláška je dostupná zde. Přihlášku do PSNV je možno vyplnit zde. Členské poplatky u ČSV neznám - platí se členský příspěvek + poplatek za včelstvo (ten může být mezi organizacemi různý, v řádu desetikorun). Roční členský poplatek u PSNV je 200 Kč.

Hlášení stanoviště včelstev

Každý rok je nutno do konce února nebo do týdne po jeho vzniku nahlásit na příslušný obecní úřad stanoviště včelstev. Je to kvůli případným postřikům, které by mohly uškodit včelám, zemědělec, který chce provádět postřik, by se měl na obecním úřadě informovat, kde jsou stanoviště včelstev a brát na ně ohled. Hlášení je povinné podle § 51 odst. 8 zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 327/2004 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin. Jestli má však toto hlášení nějaký smysl, záleží asi na příslušném obecním úřadě...

Registrace včel v Ústřední evidenci

V Hradišťsku pod Medníkem se nachází Českomoravská společnost chovatelů, a.s., která vede Ústřední evidenci hospodářských zvířat (včela je dle veterinárního zákona hospodářské zvíře!). Postačí se jim ozvat, třeba e-mailem. Formulář k vyplnění je k dispozici na jejich stránkách zde.

Zákony

Zákony, které se týkají včel a včelaření:

Výpis s komentářem je k dipozici na stránkách ČSV.

 

pokračování příště...