Vigor

Pro rozchovávání a distrubuci byl vybrán kmen Vigor, zde jsou uvedeny základní vlastnosti, díky kterým jsem zvolil tento kmen matek:

  • mírná málo bodavá včelstva, snadno ovladatelná i při zvýšené slídivosti na včelnici v podletí
  • téměř se nerojí, rojová nálada nastane málokdy, většinou jde o chybu chovatele
  • kmen je šlechtěn na odolnost proti nemocem, důraz je kladen na dobrý čistící pud, díky kterému jsou včelstva vitálnější, nosemóza či zvápenatění plodu jsou vyjímkou, hygienické testy jsou prováděny u inseminovaných matek i u jejich dcer
  • dobře využívají snůškové podmínky, hodí se pro nektarové i medovicové snůšky, včelstva Vigor využívají i  vzdálenějších zdrojů potravy
  • matoucí může být nižší početnost včel ve včelstvu, včely jsou šlechtěny na dlouhověkost, žijí tedy déle a není jich potřeba takové množství ve včelstvu; i nižší počet včel přinese dostatek medu
  • včelstva dobře zimují, na jaře neplývají zásobami jako jiná včelstva
  • nutno podotknout, že se nehodí do dvouprostorových úlů, dynamika a růst včelstva v sezóně vyžaduje více prostoru
  • včelstva jsou sledována na citlivost vůči roztoči Varroa destructor
  • dobře a rychle vystavují nové plásty, o čemž jsem se přesvědčil při rozšiřování pouze stavebními rámky v celém nástavku
  • i víceleté matky jsou dobře plodné