Co s novým oddělkem?

20.06.2012 20:16

Sezóna se překulila do své druhé poloviny, začínající včelaři ještě shánějí oddělky a ti, kteří se pro chov včel rozhodli již v zimních měsících, si již odvážejí nová včelstvíčka k domovům. Oddělky se prodávají v různé síle uvádějící se podle obsednutých plástů. Síle oddělku je i přímo úměrná cena. Oddělkek s kladoucí matkou vytvořený v první polovině května ze dvou plodových plástů do zimy pěkně zesílí. Pozdější oddělky je nutno již vytvářet silnější, tedy 3 až 4 rámkové.

Přibližně 5rámkový oddělek přivezený na stavoviště během června je možno do zimy dostat do síly dvou nástavků, je ale nutno mu pomoci. Oddělky mají především nouzi o létavky, nejstarší včely nosící do úlu nektar, pyl, vodu a propolis. Jestliže na stanovišti vládnou nepříznivé snůškové podmíny, je potřeba oddělek přikrmovat, aby se zabránilo hladovění oddělku a také aby matka stále kladla co největší počty vajíček k zajištění růstu populace včel v oddělku.

Způsobů, jak oddělky přikrmovat a podporovat, je mnoho, zkušení chovatelé mají již zaběhlé metody, jak se v nich má ale začínající včelař zorientovat? Možná vám pomůže následující článek. Moje metoda krmení oddělků vychází z rad ing. Květoslava Čermáka.

Krmení medocukrovým těstem

Předně musíte těsto vyrobit prostým smícháním medu a moučkového cukru. Lze ho udělat ručně nebo ve větším množství i ve stavební míchačce. Pohodlná a relativně i cenově dostupná je možnost si těsto zakoupit. Prodává se několik komerčních medocukrových těst, které mají definovanou kvalitu. Sám jsem na jedno z nich přešel a jsem maximálně spokojen. Odpadla starost s výrobou a následným skladováním těsta, neboť těsto nakoupím před sezónou a můžu ho uložit i ve vlhkém sklepě, protože není hygroskopické (neváže vzdušnou vlhkost).

Medocukrové těsto se pohodlně skládá na desky s vyřezaným otvorem, který půdorysem lícuje se stěnou nástavku. Jako lemování desky s těstem je dobré použít laťky o výšce 1 až 1,5 cm, která zabrání vytékání těsta i případné loupěži.

Obr. č. 1: Deska ze sololitu s uprostřed vyřezaným otvorem, ten slouží jako "vchod" pro včely do krmítka. Laťka vedená středem je zábrana poklesnutí fólie na otvor, tím by zabránila včelám v přístupu. Deska je lemováma laťkami. Na desku se rozvrství placky s těstem a krmítko se zakryje fólií.

Obr. č. 2: Krmítko je přikryto fólií, která brání jak včelám rozežírání uteplivky tak i případné loupeži.

Výhod v použití medocukrového těsta je hned několik:

  • včely mají neustále přínos sladiny
  • komerční těsto neláká cizí včely k loupení
  • včely nezaplní všechny buňky v hnízdě, jako je tomu při (pře)krmení krmným roztokem (cukr s vodou)
  • těsto je pohodlné na manipulaci
  • těsto oddělku vydrží delší dobu než roztok, a tak není nutné oddělku neustále kontrolovat  množství zásob

Obr. č. 3: Desku s těstem lze položit přímo na horní loučky rámků. Po stranách by deska s těstem měla doléhat na stěnu nástavků jako prevence vzniku loupeže, která je typická především pro pozdější letní období (druhá polovina července).

Osobně doporučuju začít oddělek podněcovat medocukrovým těstem ihned. Zde není dobré čekat na období bez snůšky, jak už jsem zmínil výše, oddělek nemá dostatek létavek pro sběr potravy! Zásoba medocukrového těsta nechává včelaře i včely v klidu - včelař je spokojen, že včely mají zásoby a včely mají neustálý přínos sladiny, což podporuje jeho rozvoj a stavbu mezistěn.

Krmení cukerným roztokem

Je další možnost dokrmování oddělku a jeho posilování. Vhodný způsob je využitá rámkových krmítek, které lze zakoupit pro příslušnou rámkovou míru. Krmítko má velikost jednoho nebo dvou rámků (na šířku) a vkládá se blízko sedliska včel v nástavku, aby ho měly podlíž. Cukerný roztok je nutno doplňovat častěji než těsto, protože včely ho spotřebují rychleji. Je také potřeba hlídat celkový stav zásob, aby nedošlo k překmení oddělku. Tento sytý stav vede  k omezení kladení matky. Ne však proto, že by se včely cítily nasycené, ale kvůli nedostatku prostoru pro plod. Výsledkem překmení je tedy snížení plochy plodu a tím zabrždění rozvoje oddělku.

V některých případech (nutnost rychlého nakrmení oddělku, nedostatek těsta atp.) použiju pro krmení 4 L lahev naplněnou roztokem v poměru 3:2. V podstatě jde o standardní postup krmení včelev po vytočení posledního medu. Tento postup vyžaduje jeden volný nástavek, do něhož se lahev umístí.

Obr. č. 4: Lahev sloužící ke krmení oddělku cukrovým roztokem. Lahev je posazena na horních loučkách ve vystřihnuté díře ve fólii.

S rámkovými krmítky nemám zatím osobní zkušenost. Jejich výhodu spatřuju v úspoře času a materiálu. Není totž potřeba volných nástavků, postačí pouze vytáhnout 1 až 2 rámky z nástavku a místo nich vložit krmítko.

Obrovskou nevýhodou krmení cukrovým roztokem je jeho silná vůně lákající slídilky z ostatních včelstev, následně to může vyvolat loupež. Proto většinou krmím oddělky roztokem až jako poslední na stanovišti, a nebo v průběhu krmení ostatních včelstev.

Obr. č. 5: Oddělek na stanovišti

Závěrem: Jestliže budete oddělky neustále podněcovat, zvyšujete tím šance na dobrý rozvoj oddělku a jeho zdárné vyzimování.

Zpět