Hodnoty hygienického testu F1 matek

25.01.2010 21:30

Vážení zákazníci,

letos jsem provedl hygienický test včelstev u několika matek, z nichž beru plemenný materiál. Otestoval jsem inseminované matky i několik jejich dcer (F1).

Z evidenčního lístku, který jste dostali k matce, můžete vyčíst v kolonce "matka matky" od které inseminované matky jsem vzal plemenivo pro Vaši matku. Podívejte se tedy, jak vyšel hygienický test jejím sestrám.

Zde uvádím výsledky:
matka ZUB070115 (inseminovaná) = 14,7 hod.
dcery F1 této matky = 13,0 hod; 17,3 hod; 19,7 hod


matka ZUB060133 (inseminovaná) = 15,4 hod.
dcery F1 této matky = 11,3 hod; 17,9 hod; 12,4 hod

Z uvedeného vyplývá vysoký hygienický pud těchto včelstev (hodnota do 20 hodin je v normě), čím nižší číslo, tím lepší hygienické chování - včely dříve odstraní usmrcené kukly.

Hygienický test se provádí tak, že se jehlou nebo mrazem usmrtí kukly na plástu a poté se po 12, 24, 36 hodinách kontroluje, kolik kukel už včely stihly odstranit. Nízká hodnota hygienického testu vypovídá o dobrém čístícím pudu včel. Včely brzo odstraní mrtvé a nemocné kukly ze včelstva, tím přispívají k lepší vitalitě včelstev. Lze tak předcházet např. zvápenatění plodu, šíření nosemy atd.

Zpět