Odkazy

Včelařské stránky

Ing. Květoslav Čermák, CSc. - kmen Vigor

MZLU Brno, ing. Antonín Přidal, Ph.D. - oddělení včelařství na MZLU v Brně

Ing. Jan Jindra - osobní stránky včelaře, návody

Éric Tourneret - fotograf se zaměřením na včely

Ing. Leoš Dvorský - osobní stránky včelaře

Včelia farma Medar - Bardejovice

Včelí med - Martin Kozibrátka

Dobřichovice - web včelařů z okolí řeky Mže

 

Diskuse

Včelařské fórum - nové včelařské fórum, přehledně vytvořené

 

Organizace, včelařský tisk, projekty

Moderní včelař - odborný časopis pro včelaře

PSNV - Pracovní společnost nástavkových včelařů

Včelařství - stránky Českého svazu včelařů

ZO ČSV - Valašské Meziříčí

 

Věda

Katedra biochemie PřF UP v Olomouci

Science direct - vyhledávač vědeckých článků

PubMed - vyhledávač vědeckých článků

Honey Bee Research at the University of Illinois

Apiculture and social insect laboratory - dr. S. Martin

Mendelova společnost pro včelařský výzkum