Virové choroby včel - SBV

09.09.2010 09:12

Letošní jaro bylo náročné nejen pro včelaře ale i pro včely. Špatná výživa plodu i včel, hlavně tedy nedostatek pylu, který byl zapříčiněn velmi špatným počasím, mohla vést k oslabení imunity plodu i samotných dospělých včel. Včelaři jistě vědí, že bílkovinná potrava (pyl) má hlavně na jaře zásadní význam na rozvoj včelstev.

Oslabení imunity včel nemusí způsobit jen špatná výživa včel ale i varroóza. Kleštík včelí je často vektorem mnohých sekundárních onemocnění, např.  viru deformovaných křídel (DWV).

Virus deformovaných křídel (DWV - Deformed Wing Virus)

O tomto viru byl již pulikován článek, čtěte zde.

Virus pytlíčkového plodu (SBV - Sack Brood Virus)

SBV je snadno rozeznatelný na plástech, pokud je prvně vidíte, můžete se leknout, že jde o mor včelího plodu. U klinických příznaků je určitá podobnost, ale při bližším pozorování lze snadno rozeznat, o které onemocnění se jedná.

Už z názvu viru je možné odvodit klinické příznaky - pytlíčkovitost plodu. Pokud larvu napadenou tímto virem vytáhneme z buňky, bude mít pytlíčkovitý tvar, možná může připomínat i žárovku. Na horním konci larvy je vidět černé zabarvení úst (šroubení žárovky).

Obr. č. 1: Typický tvar larvy napadené SBV.

Méně zkušený včelař snadno zamění SBV za mor včelího plodu, jedním z klinických příznaků pozorovatelných na plástech je porušené víčko napadeného plodu. Zda jde o SBV nebo o mor poznáme podle konzistence larvy. Pokud by se jednalo o mor, nešla by larva snadno vytáhnout, rozpadla by se a na dně buňky se roztekla. Pokud jde o SBV, tak lze larvu s trochou šikovnosti neporušenou vytáhnout, podobně jako je ukázáno na obrázku č. 1.

Obr. č. 2: První klinický příznak choroby plodu - porušení víčko.

Obr. č. 3: Plod napadený morem včelího plodu, larva se roztekla v zapáchající hnědou kapalinu, larvu nelze z buňky vytáhnout. (Foto: Emanuel Veselý - Fascinovaný včelař)

Jak na viry?

Pokud ve včelstvu zpozorujeme klinické příznaky virových onemocnění, není hned důvod začít panikařit. Jsou případy, kdy se včelstvo virózy zbaví samo. Onemocnění včelstva může být způsobeno jen špatnou výživou, což může být dočasné. Problém nastává až pokud se viróza ve včelstvu silně rozšíří, tomu může napomáhat i kleštík včelí. V takovém případě je vhodné zavést určitá opatření, která pomohou nemoc ve včelstvu zdolat. Samozřejmě záleží, v jakém ročním období nemoc zpozorujeme. V zimě je to jistě podstatně větší problém než na jaře, kdy má včelstvo možnost se ještě samo uzdravit.

Kroky pro zdolání viróz bych asi seřadil takto:

  1. Zjištění aktuálního napadení včelstva kleštíkem. Přehled můžeme mít díky sledování aktuálního přirozeného spadu během celého roku!
  2. Zjistění rozsahu napadení plodu. Je napadeno jen několik larev nebo jsou napadené celé plochy plodu?
  3. Léčba akutní virózy. Pro akutní léčbu máme k dispozici výborný prostředek - kyselinu mravenčí (KM). KM pravděpodobně zvyšuje čistící pud včel (mechanismus účinku zatím není přesně znám), díky němu včely rychle odstraňují napadené larvy. Tím se snižuje infekční tlak a včelstvo se může snáze uzdravit. Pro léčbu viróz jsou vhodnější dlouhodobé odpařovače KM, jak je například Nassenheider, MiteGone nebo "houbičková metoda", zde je však nutné pravidelně dolévat kyselinu.
  4. Výměna matky. Tento zákrok je nejdůležitější ze všech, často matku nemáme ihned k dispozici, tak provedeme výše popsané přeléčení KM. U včelstva, kde se projeví ve zvýšené míře virózy, je nejlepší vyměnit matku. Pravděpodobně jde o špatný chovný materiál, který je náchylný k nemocem. Po výměně matky se včelstvo viróz většinou zbaví samo.

Obr. č. 4: Pohled na podložku včelstva s SBV přeléčeným pomocí KM. Spad za 24 hodin po první aplikaci KM.

Silně napadené plásty je možné ze včelstva odstranit a zlikvidovat - nejlépe spálit. Viry jsou ale velmi malé částice, které se snadno šíří, takže bychom museli zapálit celý úl. Často také byvají nemocná včelstva silně oslabena, tak je škoda jim vzít i zbytek zdravého plodu. Je ale dost pravděpodobné, že i zdravé larvy  jsou pozitivní na přítomnost virů v jejich hemolymfě, nedojde ale u nich k propuknutí nákazy.

Velmi oslabená včelstva je lepší utratit, aspoň se do okolí nebudou šířit viry a také nevhodné geny, které šíří trubci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět