Zajímavosti ze života včel

 Včelí matky

V každém včelstvu se zpravidla vyskytuje jen jedna matka. Včelí matku lze poměně snadno ve včelstvu poznat. Na rozdíl od včel má protáhlý zadeček a její tělo je mohutnější než má dělnice. Matka má ve včelstvu nezastupitelnou funkci, klade vajíčka z nichž se líhnou nové včely nebo trubci, matka šíří po včelstvu feromon, kterým si zajišťuje své "výsostné" postavení.

 

Obr. 1: Včelí matka. Tato matka se právě vylíhla z matečníku, není oplozená, a proto se jí říká PANUŠKA.

Vyjíměčně se může stát, že se ve včelstvu budou nacházet matky dvě, obě matky budou klást vajíčka a šířit své feromony.

Obr. 2: Dvě matky na jednom plástu, každá z matek má své včely, které se o ni starají. (foto: J. Blinka)

Obr. 3: Detail dvou matek na plástu. (foto: J. Blinka)

Nález dvou matek ve včelstvu není moc častý, matky jsou totiž konkurentky, pokud se ve včelstvu potkají 2 matky, dojde k souboji, z nichž jedna nebo i dokonce obě nepřežijí. Jako zbraň použijí svá žihadla.

Obr. 4: Souboj dvou matek.

Obr. 5: Šipka ukazuje na zapíchnuté žihadlo v matce.

Obr. 6: Žihalo v matce.

Ukládání medu

Při velké nárazové snůšce sladiny včely často bojují s místem, jejich shromažďovací pud jim jasně velí nasbírat co nejvíce sladiny a tu zahustit až na med, který poté slouží jako potrava a díky němu jsou včelstva schopná přežít zimu. Někdy mají včelstva málo místa a nemají kam sladinu uložit.

Obr. 7: Normální zavíčkovaný plást s medem, světlejší plochy jsou tvořeny voskem, který tvoří víčko na známé včelí buňce, v té se nachází med. Žluté plošky jsou pyl, který včely také ukládají do plástů, slouží včelám jako vydatný zdroj proteinů (bílkovin).

Obr. 8: Matečníková miska se sladinou, včely neměly dostatek místa, tak využily i matečníkovou misku, normálně tam med neukládají. Z matečníků se líhnou včelí matky, někdy zvané jako královny.

Obr. 9: V tomhle plástu je vpravo nahoře detail voskových víček, pod nimiž se nachází med. Ve spodní třetině snímku je možné si všimnout dalšího netypického uložení medu. Včely protáhly buňky do druhého patra, vznikla tak dvoupatrová buňka s medem. Je to patné hlavně u spodu snímku, na fotografii se leskne sladina v buňce, pod kterou prosvítá voskové víčko spodního patra buňky.