Mor plodu v Zubří a okolí

01.07.2015 22:24

Na konci dubna jsem na své včelnici v Zubří nalezl klinické příznaky moru plodu, o situaci jsem informoval v tomto článku. Provedeným rozborem podezřelého plástu byla nákaza potvrzena, neprodleně bylo jedno klinicky nemocné včelstvo utraceno a spáleno včetně úlu i díla.

Obr. č. 1: Likvidace klinicky nemocného včelstva.

Co se dělo dál? 

 • Současně s klinicky nemocným včelstvem byly také spáleny rámky, které mohly přijít do styku s tímto včelstvem. 
 • Včelstva na stanovišti, u nichž hrozil přenos choroby kvůli záměně díla, plodu nebo zásob, byly přemeteny ještě na konci dubna na mezistěny a veškeré rámky byly spáleny. Přemetená včelstva byla krmena medocukrovým těstem, aby mohla stavět dílo a dál se rozvíjet.
 • Na včelnici byly z mé strany zavedeny karanténní opatření spočívající v pečlivém sledování vývoje včelstev, včelstva nebyla mezi sebou vzájemně posilována (plodem či zásobami).
 • V kontextu Mimořádných veterinárních opatřeních (MVO) vydaných Krajskou veterinární správou nebylo převáženo dílo ani včely z včelnice poškozené morem.
 • Nástavky a dna z tohoto stanoviště byly desinfikovány horkým parafinem (170 °C, 10 min), aby byly zlikvidovány potenciálně přítomné spory bakterie P. larvae.

Jak se postupovalo na ostatních včelnicích v Zubří? 

Díky spolupráci a rychlé reakci vedení ZO ČSV Zubří se během dalšího týdne od nálezu a potvrzení klinických příznaků MVP na mé včelnici podařilo dohodnout kontroly včelstev přeživších po masivním úhynu v roce 2014 na Starém Zubří. Ačkoliv jsme tehdy prošli víceméně všechna přeživší včelstva ve Starém Zubří a částečně i v "novém" Zubří, klinické příznaky MVP jsme u žádných dalších včelstev nenalezli. Prohlídky byly provedeny nad rámec klasického veterinárního postupu, běžně se totiž čeká až na vyšetření odebrané měli, čímž se bohužel jen ztrácí čas. Pokusem o dohledání nemocných včelstev jsme eliminovali riziko šíření choroby v Zubří. Klinicky nemocná včelstva totiž představují obrovské riziko pro ostatní zdravá včelstva v okolí.

Jak pomáhala situaci řešit KVS?

V součinnosti s KVS Vsetín byla provedena likvidace mého klinicky nemocného včelstva, následně byla vyhlášena MVO, která zasáhla obce Dolní Bečva, Rožnov p. R., Vidče, Zašová, Tylovice a samozřejmě celé Zubří. ZO ČSV zajistila pro své členy podložky na odběr letní měli, která byla přibližně v první polovině června zaslána na rozbor do Státního veterinárního ústavu v Olomouci. Mimo to také KVS Vsetín řešila odebrání vzorku dalšího podezřelého plástu, který oznámil jeden ze zuberských včelařů. Plást zůstal po uhynulém včelstvu a projevy na plástu náramně připomínaly příznaky MVP. KVS Vsetín zaslala plást na rozbor, který však prokázal negativní nález = mor nebyl potvrzen.

 

Obr. č. 2: Nález na rámku, který zůstal po uhynulém včelstvu. Šipka zobrazuje podezřelou buňku. Nález byl dle mikrobiologického rozboru negativní. Foto: včelař ze Zubří (majitel uhynulého včelstva).

Jaký je stav na mých stanovištích nyní?

 • Ze včelnice v Zubří a svých dalších včelnic v Krhové a Poličné jsem zaslal vzorky měli k rozbrou do SVÚ v Olomouci. Výsledek vyšetření ze všech mých stanovišť je negativní = spory moru nebyly detekovány. Výtah z laboratorního protokolu je ke stažení zde
 • Provedená opatření splnila svůj cíl, mor nebyl rozvlečen na další včelnice a současně se podařilo zbavit moru i na mé včelnici v Zubří.
 • Tvrzení některých včelařů, že mor byl na Zubersko zavlečen přesunem mých včelstev z Valašskomeziříčska, je naprosto nepravdivé, protože v době přesunu jsem měl svá včelstva na mor vyšetřena a současně se mor v loňském roce ani v letech dřívějších nepotvrdil nikde v okolí mých včelnic. Kromě toho jsem jako chovatel matek prováděl rozbory měli v posledních osmi letech pravidelně, vždy s negativním nálezem.

Jaké jsou informace KVS Vsetín? (k 1. 7. 2015)

 • Dle laboratorního výsledku plošného vyšetření měli je v Zubří pouze jedna včelnice se záchytem spor. V brzké době provede KVS klinickou prohlídku.
 • Výsledky vyšetření měli z Dolní Bečvy jsou s negativním nálezem (=  spory MVP nebyly detekovány).
 • Plošné vyšetření Rožnova p. R. a Vidče však přináší nepříznivé výsledky, neboť bylo nalezeno několik stanovišť se záchytem spor MVP. Ojediněle na k.ú. Rožnov a výrazně více pak v k.ú. Vidče. KVS bude co nejdříve provádět klinické prohlídky na těchto stanovištích. Příslušné včelaře bude KVS Vsetín v brzké době kontaktovat. (Počty podezřelých stanovišť, jejich adresy a majitelé nemohou být ze strany KVS zveřejněny, protože se jedná o citlivý údaj.)

Situace v okrese Nový Jičín

KVS Nový Jičín vydala nové MVO, které postihují i ZO ČSV Valašské Meziříčí - konkrétně Krhovou a Byninu, dále pak Zašovou, Zubří, Jasenice, Lešnou a Mštěnovice, ochranné pásmo MVP bylo vyhlášeno na základě nalezených ohnisek v Mořkově, Straníku a Veřovicích. Včelaři z obcí zahrnutých do pásma MVP budou opět plošně vyšetřovat měl, pokud tak nebylo učiněno v posledních 12měsících.

Jak se bude postpovat dál?

 • KVS Vsetín bude provádět klinické prohlídky včelstev se záchytem spor MVP v letní měli.
 • Je pravděpodobné, že vzniknou nová ohniska, která povedou k rozšíření ochranného pásma.
 • Včelaři by ve svém zájmu neměli převážet včelstva z/do postižených oblastí, i když se na ně dosud MVO nevztahuje. V případě, že již MVO na danou oblast bylo vyhlášeno, porušují přesunem veterinární vyhlášku!!
 • Při prohlídkách včelstev by si včelaři měli všímat mezerovitosti plodu, změn na víčkách zavíčkovaného plodu, nápadného slábnutí včelstev.
 • Důležité je vyvarovat se záměně díla, plodu a zásob mezi včelstvy.
 • Při vytáčení je nutné dodržovat zásadu konkrétní rámky do konkrétních včelstev.
 • Informujte o situaci ostatní včelaře!

 

 

 

 

 

Zpět