Návštěva J. R. de Mirandy v Olomouci

09.11.2012 19:05

Jak víte i z tohoto webu nebo z Moderního včelaře, dne 20. října se v Olomouci konala odborná včelařská konference s názvem Věda a výzkum včelařské praxi. Konferenci pořádalo Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, kde jsem zaměstnán, spolu s Mendelovou společností pro včelařský výzkum, kde působím jako člen výkonné rady.

Hlavním hostem konference byl Joachim R. de Miranda, ve světě včelařské vědy (Bee science) je velmi dobře znám jako včelí virolog. Joachima de Mirandu jsem poprvé potkal na konferenci ve Worcestru, kde jsem byl v roce 2010 spolu s dalšími kolegy z PSNV. Tehdejší konference byla zaměřena především na varroózu, s Joachimem de Mirandou jsme se běhěm obědu dali do řeči a rok poté jsem jel do jeho laboratoře na měsíční stáž v Uppsale ve Švédsku. Už během stáže jsem tohoto odborníka pozval na návštěvu do ČR, vždyť problematika včelích viróz totiž potrápila nejednoho českého (slovenského) včelaře. Joachim de Miranda přijal i pozvání na výše zmíněnou konferenci a přednesl zde dvě přednášky, jedna se týkala včelích viróz a druhá včelaření ve Švédsku. Přednášel samozřejmě anglicky, ale jeho přednášku tlumočil Ing. Ivan Černý, mimochodem šéfredaktor Moderního včelaře, takže rozuměl opravdu každý. Dle mého názoru byly obě jeho přednášky vysoce kvalitní, zaměřené jak na základní výzkum, tak i na aplikaci teoretických poznatků do praxe. Z diskuse na konci přednášky bylo patrné, že přednesené téma zajímalo mnoho účastníků konference... otázek bylo mnoho, bohužel ne na všechny byl čas.

Konference se vydařila, dokonce přišlo i několik pochvalných e-mailů od účastníků konference. Bohužel nebylo možné vyhovět všem zájemcům, protože kapacita sálu byla omezená. Pro ty, co se na konferenci nedostali, mají možnost přečíst si alespoň sborník přednášek z konference s názvem Věda a výzkum včelařské praxi. Aby byl sborník dostupný všem, dostal přiděleno ISBN číslo, pod kterým si je možné jej vypůjčit v jakékoliv knihovně. Knihovna ho bude mít buď v databázi, nebo zajistí službou zvanou "meziknihovní výpůjční služba". ISBN sborníku je 978-80-244-3099-7.

Joachimova návštěva však nekončila včelařskou konferencí, ale v pondělí a úterý 22. a 23. října se na Katedře biochemie PřF UP v Olomouci konal workshop zaměřený na virózy včel. Na katedře jsme před krátkým časem zavedli laboratorní metodu PCR pro detekci včelích virů a dalších patogenů. Během workshopu si mohli zájemci vyzkoušet metodu PCR včetně zpracování včelích vzorků a detekovat tak potencionální patogeny ve vzorcích včel. Podařilo se detekovat několik viróz - virus černání matečníků, virus pytlíčkového plodu i Kašmírský virus.

Díky zavedení metody PCR můžeme sami spolehlivě detekovat včelí patogeny, což nám pomůže při dalším výzkumu antimikrobiálních peptidů včel a včelí imunity. Tomuto tématu se na Katedře biochemie věnujeme již pár let.

Na to, kolik času a práce zabraly přípravy konference i workshopu, uběhly obě akce velice rychle. Naštěstí vše šlo podle plánu ke spokojenosti účastníků i hlavního hosta. Joachim si prohléhl i Olomouc, která se mu velice líbila. Jeho přednáška rozšířila obzory účastníkům konference a na katedře pomohl s optimalizací protokolu PCR. Myslím, že jsou navázány dobré vztahy pro další vědeckou spolupráci na společných projektech...

Obr. č. 1: Záběr na publikum během konference MSVV.

 

 

Obr. č. 2: Joachim de Miranda během přednášky o včelích virech. Vlevo je tlumočník Ivan Černý.

 

Obr. č. 3: Vzorky včel připravené ke zpracování pro PCR.

 

Obr. č. 4: Včelí viry jsou tzv. RNA viry, tuto RNA (nukleová kyselina) je nutné izolovat ze vzorků včel. K tomuto účelu se do laboratoří dodávají speciální sety, které toto umožňují vcelu rychle a s vysokým výtěžkem. Z utracených včel je nutno připravit homogenát, který je následně filtrován přes speciálně upravené filry, na nichž se RNA zachycuje.

 

Obr. č. 5: Záběr na set k izolaci RNA. Pro vaši představu: cena za zpracování jednoho vzorku včel včetně PCR analýzy se pohybuje kolem 400 Kč. V ceně ale není zahrnuta práce biochemika a cena práce přístroje.

Obr. č. 6: Záběr na mikrozkumavku s filtrem, na němž je zachycená včelí a virová RNA.

 

 

 

 

Zpět