Varroóza jako skrytá časovaná bomba

23.07.2016 21:47

V loňském roce byla intenzita varroózy nízká, což se také projevilo na úspěšnosti zimování včelstev. Bohužel pravou zimu jsme již několik let nezažili, mnohá včelstva plodují dlouho do podzimu, plodová pauza je krátká, což jsou ideální podmínky pro množení kleštíka včelího (Varroa destructor). Nyní sice končí včelařská sezóna, včelaři vytáčejí med a někteří již začali krmit. Polovina prázdnin je však období, kdy je nutné sledovat intenzitu varroózy! Plodu ve včelstvech po slunovratu sice ubývá, avšak líhne se zimní generace včel, která je stěžejní pro zdárné přezimování včelstev, vysoká populace kleštíků ve včelstvech může vést k poškození právě oné důležité zimní generace včel. Níže jsou výsledky monitoringu na mých včelnicích, nejde však o reprezentativní výsledek platný pro celou ČR ba ani pro Valašsko, kde mám včely umístěny! Proveďte tedy diagnostiku svých včelstev také, abyste se vyhnuli budoucím problémům!

Aktuální stav

 • Monitoring provádím na svých třech včelnicích metodou SMYV, což je jedna z nejpřesnějších metod diagnostiky.
 • V současné době je napadení mých včelstev nízké (tab. 1), jsou zde však výjimky! Napadení včelstev se liší mezi jednotlivými včelnicemi a regiony ČR!! Napadení není zatím pro má včelstva ohrožující, ale v následujících týdnech bude stoupat a je potřeba s tím počítat (mít promyšlenou strategii léčení, všímat si loupežení mezi včelstvy, nejpozději v polovině srpna udělat další měření intenzity varroózy).
 • Blíží se období krmení a slídivosti včel. Roztoči se mohou intenzivně šířit mezi včelnicemi během července až září.
 • V době podzimních ošetření (např. fumigací nebo pokapem kyselinou šťavelovou) mohla některá včelstva plodovat, takže léčení nebylo u těchto včelstev dostatečně účinné, což se může nyní projevit jejich vyšším napadením (viz. šipky na obr. 1).

Tab. 1: Průměrné napadení napadení včelstev, zjištěno pomocí diagnostické metody SMYV dne 22. července 2016.

Interpretace a možný další vývoj

 • Napadení jednotlivých včelstev se může velice lišit i na jedné včelnici, je nutné sledovat napadení u všech včelstev!
 • Ojediněle silně napadená včelstva mohou brzy kolabovat, a stát se tak spouštěčem loupeží a migrace roztočů mezi včelstvy i včelnicemi.
 • Vzhledem ke kritické situaci s morem včelího plodu (zvláště na Moravě) mohou loupeže významnou mírou přispět k šíření této choroby i na doposud zdravá včelstva a včelnice!

Obr. 1: Graf zobrazuje napadení jednotlivých včelstev (barevné body) na každé včelnici. Červená šipka označuje včelstva s vyšším napadením, ta je nutné začít léčit, neboť mohou během podzimu být spouštěčem „domino efektu“ vylupování včelstev a masivní migrace roztočů mezi včelstvy. Jde o tikající časovanou bombu, která byla díky včasnému monitoringu objevena!

Jak monitorovat?

 • Monitoring na podložkách je nedostatečná a nepřesná metoda hodnocení intenzity varroózy, pokud mají na podložky přístup mravenci!
 • Na výsledky počítání přirozeného spadu roztočů lze brát ohled jen, pokud je mravencům a včelám zabráněno v přístupu na monitorovací podložky!
 • Spolehlivá je metoda SMYV. Popis metody i vyhodnocení je zde.
 • Monitoring přímo na plástu – pečlivým prohlédnutím plástu lze spatřit roztoče na dospělých včelách, TO JE SIGNÁL, ŽE HROZÍ PŘEMNOŽENÍ KLEŠTÍKA!!
 • Sledování přítomnosti včel s poškozenými křídly – pokud se ve včelstvech vyskytnou, je nutné bez odkladu zahájit léčení, kleštíci jsou již kriticky přemnožení.

Obr. 2: Šipky ukazují na včely poškozené virem deformovaných křídel – příznak akutní varrroózy. Přítomnost takto poškozených včel jasně ukazuje na vysokou populaci kleštíků, je nutno okamžitě zahájit léčení.

Doporučení k léčení

 1. na základě vlastních zkušeností, doporučuji spíše krátkodobé odpařovače KM (odpar cca 3 dny), vložit po vytočení medu
 2. dlouhodobé odpařovače KM (odpar cca 10 dnů), vložení po vytočení medu
 3. aplikace volně prodejných přípravků na bázi thymolu

Pozor na účinnost odpařovačů kyseliny mravenčí!

Pokud po aplikaci kyseliny mravenčí nejsou na podložkách kleštíci, neznamená to, že včelstva napadena nejsou. Jak už bylo zmíněno výše, mravenci i včely aktivně vynášejí uhynulé roztoče z úlu. Za noc vyklidí i stovky kusů roztočů!

Při aplikaci KM je nutné uzavřít očka, zasítované dno uzavřít a zúžit česno, jinak bude účinnost KM velice nízká. Dbejte na správné vložení odpařovače (liší se dle typu). Pro připomenutí je zde článek o nízké účinnosti odpařovače, který byl do ošetřovaného včelstva vložen nevhodně.

Závěrem

 • Nenechte se zmást! Z výsledků vyšetření zimní měli na varroózu NELZE předpovídat další vývoj!
 • Mor je sice nebezpečná nákaza, ale dle mého názoru je varroóza horší! Proč? Protože loupeže a kolapsy včelstev vedou k šíření moru plodu, viz. zkušenost z roku 2015.
 • Zvládnutí varroózy přispěje i významnou mírou k zabránění šíření moru plodu.
 • Zabraňte vylupování slabých včelstev a oddělků, nedovolte vzniku slídivosti na svých včelnicích!
 • Všímejte si zdravotního stavu svých včelstev! Monitorujte!

Obr. č. 3: Ohniska moru včelího plodu k 23. 7. 2016, zdroj: SVS ČR.

Zpět