Varroamonitoring

Metoda SMYV patří mezi přesné metody stanovení napadení včelstev během sezóny. Jde o rychlou a levnou metodu, jak spolehlivě zjistit napadení svých včelstev  podle toho rozhodnout, zda je nutné včely léčit proti varroóze.

Vzorek včel se odebírá z plodiště, kde se včely setřepou do sáčku na zip a usmrtí technickým benzinem. Vzorek včel by měl obsahovat cca 300 - 500 včel. Následující obrázek ukazuje zpracování vzorků a výpočet počtu včel ve vzorku.

Obr. č. 1: Postup při metodě SMYV: Pracovní postup zpracování odebraných vzorků; A ‑ zvážení odebraných včel, B ‑ vysypání včel do zavařovací sklenice, C ‑ přidání detergentu, D ‑ přidání vody, E ‑ směs včel, vody a detergentu, F ‑ promíchání směsi, G ‑ vylití směsi na síta k cezení medu, H ‑ propláchnutí odebraných včel, CH ‑ oddělení hrubší a jemnější části síta, I ‑ jemnější část síta, J ‑ vybírání dospělých samiček kleštíka včelího, K ‑ detailní pohled na samičky, zachycené na jemné části síta (fotografie a koláž Kateřina Bayerová, SOČ 2014).

Obr. č. 3: Výpočet napadení dospělých včel.

Obr. č. 3: Vyhodnocení nebezpečnosti napadení včelstev kleštíkem včelím. Tato tabulka by měla pomoci rozhodnout, zda je již nutné včelstva přeléčit či nikoliv.

Díky vyšetření včelstev metodou SMYV můžete snadno zabránit kolapsům včelstev na varroózu, protože znáte aktuální napadení svých včelstev. Například kdybych v roce 2014 neznal napadení svých včelstev v létě, je téměř jisté, že by se zimy nedočkala. Následující obrázek ukazuje vývoj napadení včelstev v roce 2014.

Obr. č. 4: Výboj napadení včelstev v roce 2014. V polovině července bylo zahájeno léčení, kdyby se tak nestalo, včelstva by do zimy nepřežila. Každá čára znázorňuje jedno včelstvo.

Tyto materiály vznikly díky Kateřině Bayerové (Středoškolská odborná činnost, 2014) a Davida Kováře (bakalářská práce, 2016), když prováděli svá experimentální měření na mých včelnicích.