Zvládání varroózy

Monitoring

Základním nástrojem jak monitorovat míru napadení včelstev kleštíkem včelím je monitorovat přirozený spad kleštíků na podložkách úlů. K tomu je samozřejmě zapotřebí speciální dno, tzv. varroadno, které má zasítovanou spodní část, skrz kterou propadávají mrtví kleštíci na podložku.

Obr. č. 1: Varroadno na úl Optimal.

Spad kleštíků velmi zkreslují mravenci, kteří spadlé kleštíky vynášejí z podložek, proto je vhodné použít zábrany na mravence.

Záleží na možnostech každého včelaře, jak často bude monitorovat. Já monitoruji mimo sezónu jednou za dva týdny a v sezóně každý týden.

 

Spočítání kleštíků u jednoho včelstva trvá asi 40 sekund...

40 včelstev x 40 sekund = 26,6 min

sčítání 1x týdně v sezóně (cca 28 týdnů.)

            1x za 2 týdny mimo sezónu

Celkem 18,64 hodin za rok při sčítání kleštíků.

Eliminace populace kleštíka

K eliminaci počtů kleštíka má každý včelař několik možností. První z nich je chování se podle dosavadního systému léčení, podle kterého se na podzim udělají 2 - 3 fumigace, na jaře odevzdá měl a tím to končí. První varianta je co do práce nejjednodušší, ale má několik nevýhod - nevím, jaké je napadení během roku, spoléhat se na systém se nemusí vyplatit, viz rok 2007 atd.

Ideální je dělat pravidelný varroamonitoring, díky němuž vím, jak jsou včelstva napadená a můžu včas zasáhnout. Můžeme sice sáhnout po léčivech jako je Gabon nebo Varidol, ty jsou ale na veterinární předpis a nejsou tedy snadno dostupná. Jako mnohem snazší vidím používání kyseliny mravenčí.

Kyselina mravenčí

Kyselina mravenčí je nejslabší organická kyselina, její použití se neváže na veterinární předpis a je velmi snadné. Máme několik variant dlouhodobých odpařovačů - MiteGone, Nassenheider. Krátkodobě lze použít klasické kuchyňské houbičky, které se nasají kyselinou a nebo si zakoupit Formidol. Pro praxi jsou mnohonásobně lepší a taky i levnější dlouhodobé odpařovače, jejich hlavní výhoda je v dlouhodobém odparu, čímž zasáhnou mnoho kleštíků - i těch, co jsou dosud nevylíhnutí na plodu. U krátkodobých odpařovačů je to problém, buď jich musíme dát několik po sobě, a nebo dolévat kyselinu. Je to složité a pracné.

Návod na použití KM v různých formách je uveden zde a taky zde.

Postup ředění KM je ke stažení zde (xls soubor).

Zkušenosti s kyselinou mravenčí

Odpařovače

Vyzkoušel jsem odpařovat MiteGone, Nassenheider, Formidol, z nich je mi nejvíce sympatický Nassenheider (NH). Pro jeho použití je sice zapotřebí vytáhnout ze včelstva dva rámky, ale jeho plnění je velice jednoduché. Výhoda tohoto odpařovače je i jednoduchost následné práce se včelami. Odpařovač lze z nástavku vytáhnout bez kontaktu s KM ale i lze nástavek položit na bok, a tak jej odložit, pokud je to při práci nutné. MiteGone (MG) má zase tu výhodu, že si jich můžu naplnit několik při jedné práci - do kýble dám nařezané odpařovače a zaleju kyselinou. Pro aplikaci stačí pouze vytvořit uličku mezi rámky, l čemuž je ale často nutné jeden rámek z nástavku vytáhnout. Zavěšuje se podobně jako gabon na háčky. Vhodné je obalit ho pletivem, aby nebyl odpařovač vykusován včelami po jeho odpaření. Bohužel nevýhdoa použití KM je rezivění kovových částí úlů.

Obr. č. 1: Odpařovač MiteGone.

Odpar kyseliny

Odpar kyseliny je hodně závislý na počasí, což je velká nevýhoda použití kyseliny. Při použití kyseliny v létě se doba odparu MG pohybuje kolem 7 - 10 dní, NH se odpařuje trochu déle, asi 14 dní. Při odparu hodně závisí na vlhkosti vzduchu v úle, větrací aktivitě včel, odpar ovlivní i průduchy v úle - děravý strůpek atp. Odpařovače KM je nejlépe vkládat nad plod, páry kyseliny jsou těžší než vzduch, takže padají dolů jako vodopád. Pokud není možné je dát přímo nad plod, tak je vhodné je zavěsit co nejblíže plodovému tělesu. Bohužel se může stát, že KM zabije právě se líhnoucí mladušky v těsné blízkosti odpařovače, ztráta několika mladušek je ale nepodstatná vzhledem k tomu, že KM může zachránit celé včelstvo.

Použití KM při snůšce

Použití KM ve snůšce vůbec ničemu nevadí, KM není v medu cítit ani nemá vliv na jeho jiné vlastnosti. V roce 2010 jsem KM aplikoval již v červnu, při medobraní nebyla v medu vůbec poznat. Změna vlastností medu jsou velkou nevýhodou jiného léčiva thymolu, který se z medu jen velmi špatně odpařuje. O reziduích organických kyselin v medu je napsáno také zde.

KM a výměna matek

Nezaznamenal jsem žádný negativní vliv KM na matku, nestalo se mi, že by včelstvo kvůli parám z KM matku zabilo nebo poškodilo. Dokonce jsem i měnil matky za současného léčení včelstva KM. Občas bylo pozorovatelný úbytek mladého plodu, kdy matka buď mírně omezila kladení nebo včely larvičky zrušily. Nemělo to však dopad na celkovou vitalitu včelstva. Osvědčilo se mi použití KM při klinickém propuknutí viróz, kyselina pravděpodobně zvyšuje schopnost včelstva vyklízet uhynulý nebo nemocný plod.

Obr. č. 2: Mladušky zasažené kyselinou mravenčí.

Obr. č. 3: Včely větrající na česně po aplikaci KM.

Obr. č. 4: Spad na podložce po použití KM.

 

Léčení včelstev

Aktuální systém léčení včelstev v ČR je naplánovaný časově a je plošný. Má to sice potenciální výhodu, že se zlikvidují kleštíci najednou a u všech včelstev. Je to ale stejný přístup, jako kdyby lidé brali plošně antibiotika, některým by od onemocnění pomohla, ale pro některé by neměla vůbec význam a jen by zatěžovala jejich organismus. Léčení je tedy vhodné provádět jen u včelstev, kde je to nutné, tzn. u včelstev silněji nakažených kleštíkovitostí.

Pomůcka:

Jestliže přirozený denní spad kleštíků vynásobíme koeficientem 500, dostaneme tak počet kleštíků, kteří se ve včelstvu budou nacházet asi za 12 dní od odečtení denního spadu. Tento výpočet je jen orientační, koeficient se pohybuje od 350 do 800, záleží na včelstvu.

Častá otázka je, při jakém spadu začít s léčením. Na to se jen velmi těžko odpovídá, odpověď asi ani neexistuje. Jsou včelstva, která snesnou napadení 5 000 i 10 000 kleštíky, ale jsou i taková, která jsou schopná zkolabovat při napadení 1000 kleštíky. Při posuzování stavu varroózy nám jednak pomáhá přirozený spad kleštíků, ale i při odstínění mravenců je stále tato hodnota nepřesná. Každý včelař by si měl všímat každého včelstva zvlášť, pokud dojde k nápadné ztrátě včel z úlu a není to způsobeno vyrojením nebo se ve včelstvu nachází velký počet foretických kleštíků, nalézáme hodně mrtvolek před česnem atd, je vhodné použít léčiva a včelstvu pomoci. Dobrým analytickým doplňkem může být SMYV.

Smyv

Ze včelstva se setřepe asi 300 ks (cca 33 g) včel, včely se dají do nádobky (kelímku) a zalijí vodou s kapkou detergentu (obyčejný kuchyňský saponát). Kleštíci se včel pustí, včely netrpí, protože jsou ihned saponátem usmrceny. Pak se směs vysype na síta k cezení medu, včely se řádně propláchnou čistou vodu. Po odstranění hrubšího síta vidíme na spodním sítu kleštíky, kteří byli předtím na včelách.

Účinnost

Žádné léčivo nemá 100% účinnost, takže po každém léčení zůstanou ve včelstvu kleštíci nezasažení účinnou látkou. Níže uvedená tabulka nám ukazuje modelový příklad, kolik kleštíků se nacházelo ve včelstvu před a po léčení.

Obr. č. 5: Tabulka ukazuje, stavy kleštíků před a po léčení. Je počítáno s 87% účinností. Jedná se o modelový příklad.

Zůstavších 6 kleštíků by v tomto případě možná překonalo zimu a s jarním začátkem plodování by se začali množit. Možná by se mohla jevit jako dobrá možnost zavést ještě jednu fumigaci, myslíte, že je ale vhodné do včelstev aplikovatt tolik chemikálií? S narůstajícím počtem reziduí léčiv ve vosku by mohlo dojít k tomu, že budou kleštíci účinné látce stále vystaveni, a tak se postupem času stanou rezistentní.

Takže jako východisku je pravidelně monitorovat a mít o svých včelstvech přehled!

Zásadním obdobím pro léčbu varroózy není podzim ale červen a červenec!!