Testování účinnosti odpařovače Yannick

Yannick je odpařovač kyseliny mravenčí, která se používá k léčení včelstev, páry této kyseliny hubí roztoče kleštíka včelího (Varroa destructor). Odpařovač má ploché rozměry a je výrobcem navržen tak, aby jej bylo možno snadno položit na horní loučky rámků bez nutnosti přidávání prázdných nástavků atp. Odpařovač je naplněn savou hmotou, která pojme cca 250 ml kyseliny mravenčí (KM). KM je možno používat k léčení včel proti varroóze bez potřeby veterinárního předpisu, lze ji použít i před vytočením medu, protože nezanechává rezidua ve včelích produktech.

Odpařovačů KM jsou na trhu desítky druhů, používá se v nich jak 85% KM, tak i 65% KM, ovšem jen u málokterých je uváděna účinnost. Dostatečná účinnost je ale stěžejní pro úspěšnost použití daného odpařovače k eliminaci počtu kleštíků ve včelstvech.  

Na rozdíl od klasických syntetických léčiv, která se u nás používají více než 30 let, je používání odpařovačů KM závislé na daném typu úlové sestavy a v neposlední řadě i na zkušenostech konkrétního chovatele včel. Pro dostatečnou účinnost KM k eliminaci populace kleštíků je velmi důležitým faktorem parciální tlak par KM v úle. Odpar KM jednak ovlivňuje počasí – teplota a vlhkost, ale i samotné včely. Včelaři, kteří mají s KM zkušenosti, mi dají za pravdu, že v každém včelstvu je pozorovatelná rozdílná rychlost odparu, což samozřejmě může vést i k různé účinnosti.

Z celé řady odpařovačů KM si včelař může vybrat ten, který mu nejlépe vyhovuje z hlediska ceny i praktičnosti a složitosti použití. Já jsem se rozhodl vyzkoušet v praxi odpařovač Yannick, na němž je mi právě sympatická jednoduchost použití.

Obr. č. 1: Odpařovač Yannick.

Obr. č. 2: Položení odpařovače na horní loučky rámků. Síto pro sběr propolisu zabraňuje vykusování měkké části odpařovače.


Obr. č. 3: Přikrytí fólie podložkou, pak byla ještě položena střecha.

Metodika

  • odpařovač Yannick napuštěn ~ 200 ml 65% kyseliny mravenčí
  • odpařovač byl umístěn na horní loučky horního nástavku odparnou plochou dolů (nad medník, plod přítomen ve 2. a 3. NN, přikryt fólií a střechou úlu
  • včelstva obsedala 4 NN Optimal, otevřené česno a spodní dvě očka, horní dvě očka ucpány molitanem
  • snůška neprobíhala
  • spad sledován na varroapodložce se zasítovaným dnem, přístupu mravenců zabráněno formistopy
  • jako kontrola použit Gabon PA (acrianthrin), dva proužky na včelstvo, aplikace dle návodu k léčivu

Výsledek pozorování

Po týdnu odparu byl spočítán spad  roztočů Varroa destructor (V.d.) na podložkách a do včelstev byl následně vložen Gabon, po jeho aplikaci byl spad spočítán opět po týdnu nebo za 48 h po aplikaci – viz. grafy.

Graf č. 1: Týdenní spad V. d. po aplikaci kyseliny mravenčí (modrý sloupec), spad po aplikaci Gabonu za 48 hodin (červený sloupec).

Graf č. 1: Dvoutýdenní spad V. d. po aplikaci kyseliny mravenčí (modrý sloupec), spad po aplikaci Gabonu za týden (červený sloupec).

Velmi nízké spady po aplikaci odpařovače Yannick by mohly být interpretovány jako nízké napadení včelstev, avšak po následném vložení Gabonu se spad rapidně zvýšil do řádu tisíců v případě celkově uhynulých roztočů po týdenní expozici acrinathrinu nebo v řádu stovek po pouhé 48 hodinové expozici. Včelstva byla tedy velmi silně napadena, ale kdyby nebyl vložen Gabon, včelstva by nebyla dostatečně přeléčena a v brzké době by hrozil jejich úhyn nebo výrazné oslabení.

Napadení včelstev bylo zjišťováno pomocí metody SMYV před samotným vložením odpařovače Yannick. Níže uvedený graf skutečně ukazuje na vcelku vysoké napadení hlavně u včelstev 3, 5, 6. U těchto včelstev je napadení vyšší než 10 %, což může znamenat oslabení právě se líhnoucí zimní generace včel.

Graf. č. 3: Výsledek SMYVu - napadení dospělých včel.

Aplikace Gabonu tedy jednak pomohla včelstva dostatečně přeléčit, a také ukázala na nedostatečnou účinnost odpařovače Yannick při jeho výše popsaném použití. KM byla po týdnu přibližně z 90% odpařena. Nedostatečná účinnost odpařovače může být způsobena nevhodnou metodikou aplikace.

Možné řešení

  • K aplikaci odpařovače Yannick použít modifikovanou metodiku Formidolu: 3 dny odpar z regulačních otvorů a zbytek kyseliny odpařit z celé plochy odparné desky Yannick (tedy odstranit kryt s regulačními otvory).
  • Odpařovač vložit přímo nad plodiště, nikoliv nad medníkový nástavek. Hrozí ale poškození plodu parami kyseliny. Medníkový nástavek je tedy nutno buď odebrat, nebo vložit distanční rám, který umožní vložení odpařovače mezi  dva nástavky.
  • Účinnost může být zvýšena použitím 85% KM místo mnou použité 65% KM.
  • Účinnost mohla být také ovlivněna tím, že odpařovač byl vložen přímo na rámky, takže část odparných otvorů byla zakryta.

Při použití vložení odpařovače Yannick až nad medníkový nástavek se může stát, že odpařovač nebude mít dostatečnou účinnost, takže i přes vysoké napadení nebude zasaženo dostatečné množství kleštíků přítomných v úle. Navrhovaná možná řešení jsem zatím netestoval. Test účinnosti nebyl proveden na statisticky významném počtu včelstev, ale i tento výsledek přináší důležitou informaci k  stále více se rozšiřujícímu odpařovači Yannick.

Závěrem

Ať už používáte jakýkoliv odpařovač KM, ověřte si, jakou má účinnost ve vašem úlovém systému a při vašem způsobu aplikace. Na rozdíl od syntetických léčiv, které fungují na úplně jiném principu účinku, je účinnost odpařovačů KM velmi závislá na mnoha faktorech - teplota, vlhost vzduchu, místo vložení odpařovače atd.. Přecenění účinnost vámi použitého odpařovače může vést k přemnožení kleštíka a poškození včelstva, ačkoliv jste KM aplikovali.

Fakt, že kleštíci po aplikace KM hynou a padají na podložky, neznamená, že odpařovač má dostatečnou účinnost. V tomto malém experimentu uhynulí kleštíci padali na podložky po vložení odpařovače Yannick, avšak zasaženo bylo jen malé procento kleštíků.

 

Za provedení SMYVu na experimentálních včelstvech děkuji kolegovi Davidovi K.