Kleštík včelí - původce varroózy

Varroóza je parazitické onemocnění, které způsobuje parazit s českým názvem KLEŠTÍK VČELÍ (latinsky: Varroa destructor). Dříve byl zaměňován s roztočem Varroa jacobsoni, který byl popsán Oudemansem v roce 1904. Tento druh je však méně nebezbečný než V. destructor a s největší pravděpodobností by ani nebyl schopen na včele medonosné parazitovat.

Obr. č. 1: Fotografie kleštíků, z obrázku lze pozorovat různé zbarvení kleštíků, které je způsobeno různým stářím.

Přístup k onemocnění

Na našem území se tato choroba vyskytuje již více než 30 let. Je s podivem, že ani za tak dlouhou dobu se včelaři nenaučili správně přistupovat k eliminaci parazita Varroa destructor, neboli kleštíka včelího. Záměrně jsem použil slovo správně, i když jednoznačný a správný postup v léčbě varroózy není. Když se parazit dostal na naše území, včelstva, kde se vyskytl, se pálila podobně, jako se dnes pálí včelstva nakažená morem. Posléze se ať už náhodou nebo záměrně vyvinula léčiva, která nějakým způsobem zabíjejí kleštíka, ale nezabíjejí včely, tedy alespoň si to myslíme. Škoda, že tento bod je již x-let poslední v procesu zvládání varroózy. V poslední době se začalo mluvit o varrotoleranci, o dalších léčivech, která by měla být ekologická a šetrná k přírodě. Já jsem se termínem varroatolerance setkal teprve nedávno, někdy v roce 2005, tehdy to včelařům znělo jako něco nemístného, nesmysleného, sci-fi. Nyní se o problému diskutuje více, více včelařů se s tímto termínem setkává a samozřejmě k otázce varroatolerance zaujímají různá stanoviska.

Hledání pravdy

Někteří se snaží hledat informace, pátrat, zkoumat a zkoušet, zda lze vyšlechtit varroatolerantní včelu medonosnou. Bohužel jsou i tací, kteří tvrdošíjně odmítají soužití parazita s hostitelem, tvrdě včelstva léčí a myslí si, že se kleštíka jednou pro vždy zbaví. Kde je však pravda?

Varroatolerantní včelaři - cesta vyjednávání

  • vidí rozdíly mezi včelstvy
  • akceptují vztah parazit - hostitel
  • chtějí s kleštíkem žít a včelařit ne s ním bojovat
  • pokud už je potřeba léčit, tak s mírou a jen tam kde je to nutné

Chroničtí válečníci - nejlepší obrana je útok

  • snaha kleštíka naprosto vymýtit z českých včelstev (O to byla přeci snaha už někdy v 80. letech - podařilo se to? Ne!)
  • plošná likvidace kleštíka chemickými látkami
  • neakceptování rozdílného napadené včelstev
  • velká spotřeba léčiv

Aktuální vývoj je takový, že v USA se již podařilo vyšlechtit varroatolerantní včely (VT), v Evropě se podařilo vyšlechtit kleštíky rezistentní na léčiva, kleštíka se nepodařilo vymýtit... Kterou cestou tedy jít? Válečnickou nebo tolerantní?

Ještě trochu oleje přeci jen do ohně přiliju. Neakceptování nových poznatků a lpění na starých postupech je jako kdyby malé dítě, které se naučí batolit, se už nechtělo naučit chodit, protože k přesunu z místa A na místo B mu postačí batolení. Není tedy přirozenější nad problematikou kleštíkovitosti (varroózy) začít přemýšlet i jinak než tak, jak jsme byli zvyklí doposud?

Zpoždění

Bohužel musím konstatovat, že máme obrovské zpoždění v chápání varroózy i ve způsobu aplikace léčiv na včelstva. Ve světě jsou mnohem dál, svědčí o tom články v odborném tisku, první články zmiňující varroatoleranci jsou ze začátku 90. let. Na jednu stranu se čeští včelaři chlubí svou světovostí ve způsobu a organizaci léčení včelstev, na druhou stranu zde máme již roztoče rezistentní na Gabon, včelstva nám také hynou; kde je tedy problém? Není ta organizovanost spíše na škodu? Ono je jednodušší spoléhat se na systém a na ostatní, kteří problém vyřeší. Takto nastavený systém nenutí se nad problémem zamyslet, bohužel. Na druhou stranu může být organizovanost velmi prospěšná, zvláště když se jedná o společný cíl - např. společné šlechtění varroatolerantní včely.

Studium

Čeká nás ještě mnoho studování, pokusů a porovnávání výsledků a experimentálních dat, ale výsledek bude víc než sladký - včelstva, která budou schopni žít i s kleštíkem, omezení spotřeby léčiv, v konečném výsledku méně práce a lepší život včel i včelaře.

Určitě si někdo řekne, že je to hloupost, celé to snažení o vyšlechtění varroatolerantních včel, celý humbuk okolo, nemá cenu přesvědčovat, čas ukáže sám...