Krhovský medomat, neboli

samoobslužný prodej medu

Návod k obsluze:

  1. Otevřete dvířka, nejsou zamčená.
  2. Vyberte si druh a balení medu.
  3. Vložte příslušný obnos za med do pokladničky uvnitř medomatu.

POZOR – automat mince nevrací!

Případný mráz nebo chlad medu nevadí, poškozují jej naopak vysoké teploty, proto bude medomat mimo provoz v letním období. Nabídka medu se může měnit, med je pravidelně doplňován.