Odborné

Včela a kleštík. Experiment o komplexnosti tohoto vztahu.

28.11.2010 12:42
 Martin Dettli (Článek byl uveřejněn v Moderním včelaři 03/2010)  Následují text přináší překlad článku od švýcarského včelaře – výzkumníka Martina Dettliho s originálním názvem Bienen und Milben – eine höchst komplexe Beziehung. Tento článek byl uveřejněn v časopise...

Virové choroby včel - SBV

09.09.2010 09:12
Letošní jaro bylo náročné nejen pro včelaře ale i pro včely. Špatná výživa plodu i včel, hlavně tedy nedostatek pylu, který byl zapříčiněn velmi špatným počasím, mohla vést k oslabení imunity plodu i samotných dospělých včel. Včelaři jistě vědí, že bílkovinná potrava (pyl) má hlavně na jaře zásadní...

Cyclop bee

25.08.2010 23:16
Existují různé mutace u včel, často je vidíme u trubců (např. zelené oči), jsou způsobeny různými geny nebo jejich kombinací. V jednom včelstvu jsem si všiml "podivných včel", tyto včely měly pouze jedno oko, po konzultaci s odborníky jsem se dozvěděl, že jde o mutaci, která je způsobena recesivním...

Spory včelích onemocnění

13.03.2010 22:05
Spora je neaktivní zárodek bakterie, houby či řasy. Je schopna přežívat mnoho let a vydrží i velmi nepříznivé podmínky (var, sluneční záření). Výše zmíněné organismy vytvářejí spory z důvodu zachování vlastní existence, nemohou totiž "utéct" před nepříznivými vlivy prostředí, což může být třeba...

Vliv kleštíka včelího na šíření DWV

15.02.2010 08:03
Zde je možné stáhnout pdf prezentace ze setkání VMS 2010 v Brně.   Virové choroby včel jsou rozšířeny celosvětově, začíná se o nich mluvit hlavně v souvislosti s varroózou, protože jejich klinické příznaky se projevují souběžně s vysokým nakažením včel kleštíkem. Vir...

Nosematóza včel

08.02.2010 15:25
Onemocnění dříve označované jako nosematóza způsobuje houba Nosema apis – hmyzomorka včelí. Houba vytváří spory oválného tvaru, pouzdro spor je sklerotizováno. Typické je tzv. pólové vlákno, kterým se spora po nabobtnání uchytí ve stěně žaludku včely. Během dvou týdnů dochází k infekci celého...

Testování varroatolerance včel

25.01.2010 23:02
V roce 2006 jsem napsal práci s názvem Testování varroatolerance včel. Jde o praktickou práci, která byla provedena na Pokusném včelíně VÚVč u ing. Květoslava Čermáka a dr. Martina Jáče z Gymnázia Fr. Palackého. Celá práce v pdf je ke stažení zde.

Kyselina mravenčí a šťavelová v chovu včel

25.01.2010 00:46
(Moderní včelař 06/2008, s. 27 - 28) (PDF ke stažení) Kyselina mravenčí a kyselina šťavelová (oxalová) získávají u nás i ve světě na popularitě. Kyseliny se používají při zdolávání kleštíkovitosti včel, ředí se na 65–85 %. U kyseliny mravenčí se využívá několik možných způsobů aplikace během...

Imunita včel

25.01.2010 00:10
(Moderní včelař 3/2008, s. 17 - 19)   (PDF ke stažení)     V poslední době se opakují úhyny větších počtů včelstev u nás i v cizině. Včelstva hynou většinou na kleštíkovitost (varroózu), mor a oslabená včelstva i na nosematózu. Problémem jsou také virová onemocnění. Málo se asi mezi...